Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

INNOVATIES

Scan MADAM met ESF logo zichtbaar 1

MADAM: Meer Arbeidsparticipatie door Dames met een Achtergrond van Migratie

Looptijd: 01/06/2020 tot 31/01/2023
In het project ‘MADAM’ wil Blenders, samen met partner WAAI, de drempels exploreren die hoogopgeleide vrouwen met een migratieachtergrond die al langer in Vlaanderen verblijven, ervaren op het vlak van evenredige participatie op de arbeidsmarkt.

Meer over MADAM

Wat als je taalachterstand uit de vergelijking haalt, en ook opleidingsniveau: nemen vrouwen met migratieachtergrond dan evenredig deel aan de Vlaamse arbeidsmarkt als vrouwen met autochtone achtergrond? Waarom (niet)?

Wat als je taalachterstand en opleidingsniveau gelijkstelt, komen vrouwen met en zonder migratieachtergrond dan dezelfde drempels tegen op hun zoektocht naar werk en tijdens tewerkstelling? Waarom (niet)?

Dit willen we bij Blenders, samen met partner WAAI onderzoeken in het project ‘MADAM’ (projectnummer 9166). Met de steun van het Europees Sociaal Fonds starten we op 1 juni 2020 met het definiëren van ons onderzoek, en houden we onze vraagstelling tegen het licht samen met hoogopgeleide vrouwen met een migratieachtergrond, met werkgevers en met intermediaire- en kennisinstellingen. We toetsen af of onze probleemstelling scherper moet, we zoeken naar vernieuwende tools of versterking van bestaande, we speuren naar mazen in het net van ondersteuningsmaatregelen en leggen deze op tafel. Tot slot proberen we via ideation alle inzichten die we van de 3 doelgroepen mee kregen, samen te bundelen tot een prototype van dienstverlening. We kunnen dit prototype kort een eerste keer ruw laten testlopen.

Vervolgens pitchen we onze bevindingen voor een jury en weten we of we de geëxploreerde innovatie zullen mogen uitwerken in een volwaardige projectwerking!

Want to get involved? Contact us!"

Dit project wordt medegefinancierd door het Europees Sociaal Fonds.

Neem je graag eens een kijkje hoe we Petra, Aline, Mahsa, Tinne, Lynn en Safia hebben vormgegeven? Dat kan!

Op basis van input die we verzamelden via online vragenlijsten, individuele gesprekken en een workshop, ontwikkelden we 6 personae. Waarom? Deze personae laten ons toe om op basis van echte ervaringen en inzichten drempels te exploreren die hoger opgeleide vrouwen met migratieachtergrond ervaren in hun zoektocht naar werk en tijdens tewerkstelling. Dit doen we vervolgens via empathy maps en journey mapping.

We geven telkens aan welke maatschappelijke betekenisgevers wel en niet spelen. Dit doen we om de consistentie van de personae te garanderen doorheen de verschillende workshops.

We gaan immers samen met werkgevers en HR-specialisten aan de slag met deze personae en verkennen drempels die er aan de andere kant van de tafel bestaan.

Vervolgens spelen deze papieren dames ook een rol in de workshop met intermediaire- en kennisinstellingen die in september staat gepland.

Zelf ook graag aan de slag met deze methode? We helpen je graag op weg.

Maak kennis met..

Aline Rodriguez

Aline is 28 jaar en heeft 2 jonge kinderen. Ze woont samen met haar vriend en heeft buiten haar gezin geen familie in België. Ze woont in Antwerpen, is in Bolivia geboren en kwam 5 jaar geleden toe in België. Sinds 1 maand is ze werkzaam in de sociaal-culturele sector. Ze behaalde een bachelor business management in Bolivia en rondde de opleiding diplomatie en internationale betrekkingen af in België. Aline beschikt over een rijbewijs maar niet over een eigen wagen.

Tinne Jansens

Tinne is 42 jaar en woont samen met haar vriendin, ze hebben geen kinderen. Ze woont in Gent, is geboren in India en op de leeftijd van 2 jaar geadopteerd door Belgische ouders. Ze is momenteel op zoek naar werk. Van opleiding is Tinne bio-ingenieur. Tinne beschikt over een rijbewijs en een eigen wagen.

Mahsa Nemariam

Mahsa is 35 jaar, alleenstaand, en heeft een dochter van 12 jaar. Ze woont in Turnhout, is geboren in Eritrea en kwam 10 jaar geleden toe in België. Mahsa is momenteel op zoek naar werk. Ze heeft een master in filmtechnieken en ervaring als audiovisueel expert. Ze beschikt over een rijbewijs en een eigen wagen.

Petra Ahmetovic

Petra is 52 jaar, ze is getrouwd en haar echtgenoot is werkloos. Ze hebben samen een volwassen zoon die mentaal gehandicapt is en bij hen inwoont. Ze woont in Heist-Op-Den-Berg en is geboren in Bosnië, ze kwam 21 jaar geleden toe in België. Petra is op zoek naar een job en heeft een graduaat sociaal werk op zak. Ze beschikt over een rijbewijs en een eigen wagen.

Lynn Kowalski

Lynn is 29 jaar, woont samen met haar vriend en is zwanger van haar eerste kindje. Ze woont in Antwerpen en is in België geboren. Lynn werkt als project manager en plant om halftijds ouderschapsverlof op te nemen na haar zwangerschapsverlof. Lynn heeft een master in de rechten en beschikt over een rijbewijs eigen wagen.

Safia Ahmat

Safia is 38 jaar en alleenstaand. Ze woont in Leuven en is in België geboren. Safia is momenteel op zoek naar een job of een opleiding. Ze heeft een master in de communicatiewetenschappen op zak en beschikt over een rijbewijs en eigen wagen.

Ook van werkgevers creëerden we een aantal personae

Els Vanacker, Tom Verelst en Fatima Abdi zullen ons net zoals de andere personae helpen om in de ideation fase en de prototyping, rekening te houden met verscheidene contexten. Zo proberen we onze potentiële dienstverlening zo relevant mogelijk vorm te geven.

De drie

Ook intermediairs zijn vertegenwoordigd als personae

Op basis van een online survey, semi-gestructureerde interviews en de workshop op 15 september, maakten we samen 3 profielen op van intermediairs.

De drie intermed

Financiële steun

Bijdrage vanuit ESF: 34.911,96 euro

Bijdrage vanuit VCF: 34.911,95 euro

Combinatielogo Esf Vlaio

Contactpersoon