Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

INNOVATIES

Combinatielogo Esf Vlaio3

MADAM: Meer Arbeidsparticipatie door Dames met een Achtergrond van Migratie

Looptijd: 01/06/2020 tot 31/01/2023
In het project ‘MADAM’ wil Blenders, samen met partner WAAI, de drempels exploreren die hoogopgeleide vrouwen met een migratieachtergrond die al langer in Vlaanderen verblijven, ervaren op het vlak van evenredige participatie op de arbeidsmarkt.

Meer over MADAM

Wat als je taalachterstand uit de vergelijking haalt, en ook opleidingsniveau: nemen vrouwen met migratieachtergrond dan evenredig deel aan de Vlaamse arbeidsmarkt als vrouwen met autochtone achtergrond? Waarom (niet)?

Wat als je taalachterstand en opleidingsniveau gelijkstelt, komen vrouwen met en zonder migratieachtergrond dan dezelfde drempels tegen op hun zoektocht naar werk en tijdens tewerkstelling? Waarom (niet)?

Dit willen we bij Blenders, samen met partner WAAI onderzoeken in het project ‘MADAM’ (projectnummer 9166). Met de steun van het Europees Sociaal Fonds starten we op 1 juni 2020 met het definiëren van ons onderzoek, en houden we onze vraagstelling tegen het licht samen met hoogopgeleide vrouwen met een migratieachtergrond, met werkgevers en met intermediaire- en kennisinstellingen. We toetsen af of onze probleemstelling scherper moet, we zoeken naar vernieuwende tools of versterking van bestaande, we speuren naar mazen in het net van ondersteuningsmaatregelen en leggen deze op tafel. Tot slot proberen we via ideation alle inzichten die we van de 3 doelgroepen mee kregen, samen te bundelen tot een prototype van dienstverlening. We kunnen dit prototype kort een eerste keer ruw laten testlopen.

Vervolgens pitchen we onze bevindingen voor een jury en weten we of we de geëxploreerde innovatie zullen mogen uitwerken in een volwaardige projectwerking!

Want to get involved? Contact us!"

Dit project wordt medegefinancierd door het Europees Sociaal Fonds.

Financiële steun

Bijdrage vanuit ESF: 34.911,96 euro

Bijdrage vanuit VCF: 34.911,95 euro

Combinatielogo Esf Vlaio

Contactpersoon