Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

INNOVATIES

Versie2

A School Of Will. Ondernemers als katalysator voor een inclusieve samenleving.

Looptijd: 01/09/2020 tot 31/12/2022
www.aschoolofwill.eu
Hoe kunnen ondernemers de ontwikkeling van een inclusieve samenleving versnellen? Kunnen zij het potentieel benutten van de meest kwetsbaren en alle talent ontginnen om meerwaarde, zowel sociaal als economisch, te creëren?

Met deze vragen richten wij ons tot ondernemers in Antwerpen, Rotterdam en Marseille.

A School of Will is een ESF-project dat werd opgestart door Blenders, I-Diverso, en Moving Marseille met de bedoeling een leerprogramma te ontwikkelen voor Vlaamse ondernemers die zich willen bijscholen tot katalysator voor een inclusieve samenleving. Hiervoor laten we ons inspireren door ondernemers uit Antwerpen, Marseille en Rotterdam. Deze drie havensteden vertonen veel overeenkomsten maar zijn ook zeer verschillend, waardoor de kans om interessante convergenties rond inclusief ondernemen te vinden zeer groot is.

Neem een kijkje op de projectwebsite

In een eerste fase (voorjaar 2021) selecteren wij in iedere stadsregio 5 toonaangevende, sociale ondernemers. Wij vragen 1 à 2 uur van hun tijd voor een diepte-interview. In een latere fase (najaar 2021) vragen we ook hun medewerking in een aantal online workshops en bieden we de mogelijkheid om tijdens een Urban Field Trip bij elkaar op bezoek te gaan.

Met de gegevens uit deze ontwikkelingsgroep stellen wij een leerprogramma samen. Na een open oproep aan Antwerpse ondernemers (begin 2022) zullen we dan een eerste groep (cohort 0) van 15 ondernemers in A School of Will begeleiden. Het resultaat is een blauwdruk en draaiboek over ondernemen als katalysator voor een inclusieve samenleving en aanbevelingen voor de Vlaamse overheid.

A School of Will is tegelijk ook een ideale gelegenheid om de werking van een aantal inspirerende ondernemers voor een inclusieve samenleving in de kijker te zetten. Het biedt ondernemers uit Marseille, Antwerpen en Rotterdam de gelegenheid om over de grens te kijken en elkaars modellen te leren kennen. Wat kunnen zij leren van elkaar en aan elkaar? Hoe bereiken zij hun doelgroepen nog beter met andere initiatieven? Welke elementen in hun businessplannen kunnen als voorbeeld dienen voor andere ondernemers? Hoe gaan ze om met een zich terugtrekkende overheid? Aan welke verdienmodellen hadden ze zelf nog niet gedacht?

Wij zijn ervan overtuigd dat deze transnationale samenwerking heel wat kansen biedt om de verschillende initiatieven van de geselecteerde ondernemers breder bekend te maken en ook mogelijkheden biedt om van elkaar te leren en elkaar te inspireren als ondernemers voor een inclusieve samenleving.

Meer weten? Betrokken worden?

Neem contact op!

Dit project wordt medegefinancierd door het Europees Sociaal Fonds.

Financiële steun

Bijdrage vanuit ESF: 165.000 euro

Bijdrage vanuit VCF: 110.000 euro

Logos ASOW
Combinatielogo ESF

Contactpersoon