Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

INNOVATIES

Combinatielogo Esf Vlaio3

BLIK-OPEN-ER: Een tool voor cultuursensitieve vaardigheden

Looptijd: 01/06/2020 tot 31/12/2022
Met het project ‘Blik-open-er Tool CultuurSensitieve Vaardigheden’ wil Blenders samen met Vormingscentrum Hivset de innovatief ontworpen methodiek van Blik-open-er voor de Buitenschoolse Kinderopvang adapteren voor de sectoren van onderwijs en van welzijn en zorg. Op een originele manier ervaren kortgeschoolde vrouwen met een migratieachtergrond, ondanks vele belemmeringen, welke vaardigheden zij als competenties op de arbeidsmarkt kunnen inzetten. Tegelijkertijd leren werkgevers, met hun teams, hoe ze onbevooroordeeld de sterktes van deze potentiële werknemers kunnen ontdekken en valoriseren.

Meer over BLIK-OPEN-ER

In 2019 ontwikkelden Blenders vzw en Vormingscentrum Hivset een originele methodiek om kortgeschoolde vrouwen met migratieachtergrond en begeleiders in de Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) heel laagdrempelig met elkaar in contact te brengen. De successen kan je lezen op de website van Blik-open-er.

Vrouwen met een migratieachtergrond zijn één van de sterkst ondervertegenwoordigde groepen op de Vlaamse arbeidsmarkt, terwijl er toch een arbeidskrapte heerst in specifieke sectoren. Binnen de dienstensector worden de klanten, het publiek steeds meer divers terwijl dit zich niet evenredig vertaalt naar de werknemers met diverse culturele achtergrond.

Kortom, met Blik-open-er leveren we een bijdrage tot evenredige participatie van kortgeschoolde vrouwen met een migratieachtergrond én aanpak van vooroordelen bij werkgevers.

Dit project wordt medegefinancierd door het Europees Sociaal Fonds.

Bekijk hier de website van blik-open-er

Methodiek

Dit is een multi-inzetbare cultuursensitieve methodiek waarmee werkenden (incl. zelfstandigen), werkzoekenden en/of inactieven elkaar ontmoeten en vanuit die ontmoeting versterkt worden in een potentieel duurzame (arbeids)relatie. De Blik-open-er methode werkt in op drempels bij alle betrokkenen zoals taal, vooroordelen, angst voor het onbekende, vereiste diplomavereisten, gebrek aan ervaring en aan kansen om ervaring op te doen.

Voor meer info kan je terecht bij Bea.

Financiële steun

Bijdrage vanuit ESF: 119.977,76 euro

Bijdrage vanuit VCF: 119.977,76 euro

Combinatielogo Esf Vlaio

Contactpersoon