Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

Project MADAM: workshop 3

Ws intermed 17

Peilen naar de startposities van je doelgroepen: een hele oefening

Op 15 september mochten we onze derde workshop organiseren in de Work Out Room in Brussel. Onze deelnemers bestonden deze keer uit professionals die zich inzetten voor toeleiding naar tewerkstelling en het inclusiever maken van de Vlaamse arbeidsmarkt.

We creëerden samen een aantal personae op basis van storytelling ("wanneer kon jij als toeleider naar werk echt (niet) schitteren?"). Deze personae zullen in de fase van prototyping van de dienstverlening van groot belang zijn. We kunnen met behulp hiervan de relevantie en toegankelijkheid van de dienstverlening-in-wording aftoetsen aan de context van verschillende personen die we willen bereiken.

Daarna gingen we aan de slag met tot nu toe verkende drempels:

- drempels die werkzoekende hoger opgeleide vrouwen met migratieachtergrond tegenkomen in hun zoektocht naar werk;

- drempels die werkende hoger opgeleide vrouwen tegenkomen in hun zoektocht naar meer inclusie;

- drempels die werkgevers en hr-professionals tegenkomen in het aanwerven van diverse profielen

We probeerden dieper te graven van symptoom naar oorzaak.

Vervolgens combineerden we personae van hoger opgeleide vrouwen met migratieachtergrond en werkgever en hr-professionals met verkenning van mogelijke beginposities van deze profielen (7E model).

Waarom? Om een zicht te krijgen op welke beginposities de grootste leap forward te genereren valt. Want op deze posities willen we dan prioritair inzetten.

Graven, zoeken, aftoetsen op basis van de gevoerde exploraties

De verkende beginposities betekenen dat we nu een aanwijzing hebben naar waar we willen zoeken in bestaand cijfermateriaal en bestaand onderzoek. Dat geldt niet enkel voor de beginposities maar voor alle verzamelde input. Oktober wordt onze analysemaand, zodat in november geïnformeerd aan de slag kunnen met ideation en prototyping.

Stinky fish

Maar vooraleer we ons op de analyse storten, vroegen we aan onze deelnemers in de derde workshop naar hun nachtmerrie aangaande project MADAM. Want nog voor het aanvatten van de zoektocht naar wat en hoe we iets willen bereiken, is het goed om te weten wat we niet willen.

Benieuwd naar de stinky fish methode en / of andere manieren van cooling down aan het einde van een workshop? Benieuwd naar hoe we het 7E model toepassen binnen project MADAM?

Meer weten over wat we in november gaan doen en hoe je deel kan nemen?

Get in touch!

Sonya Van Doren