Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

Project MADAM: Output juni 2020 (Week 1)

Combinatielogo Esf Vlaio3

Kwalitatief vs kwantitatief onderzoek

Zoals voorzien besteden we (Blenders, WAAI) de eerste week binnen MADAM aan het bepalen van de stakeholders en hun rol. Wie willen we binnen MADAM allemaal bevragen? En hoe? En kunnen we dat op zo een manier doen die aanleiding geeft tot een onderbouwde output waarmee we in fase 2 aan de slag kunnen om tot een innovatieve dienstverlening te komen?

Van bij de start stellen we onszelf en onze bias in vraag. Dit doen we door gebruik te maken van reflexive monitoring sessions: gezamenlijke (online) sessies waarbij we een beroep doen op het brein, de ervaring en inzichten van collega’s.

We onderscheiden vrouwen met migratieachtergrond, werkgevers en intermediaire organisaties als te bevragen doelgroepen. We voorzien een online vragenlijst die we koppelen aan een open gesprek. Daarnaast plannen we ook workshops: per doelgroep, en in november 3 keer gemengde sessies.

Maar hoe baken je je speelveld af?

De linkse visualisatie hieronder geeft het speelveld van MADAM schematisch weer. We proberen zo weinig mogelijk te sturen, zo veel mogelijk te capteren. Vandaar dat deze eerste fase kwalitatief is en dat we pas in de tweede fase de vertaalslag maken naar kwantitatief onderzoek.

Om onze to do’s bij te houden gebruiken we trouwens click-up, en miro als digitaal white board voor brainstorms. Welke toepassingen zijn nog zoal handig? Shoot!

Onderstaand schema rechts geeft het engagement van de onderscheiden doelgroepen in tijdsverloop weer.

Voor meer info kan je terecht bij Artemis
Combinatielogo Esf Vlaio