Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

Project MADAM: output juni 2020 (week 4)

14 assen van identiteitsvorming

Innovatie en co-creatie workshops in Brussel

De laatste stap in de voorbereiding van ons onderzoek bestond uit het inplannen van alle vergaderingen en workshops.

Waarom we niet volstaan met enkel het online bevragen van hoogopgeleide vrouwen met migratieachtergrond, werkgevers en intermediaire organisaties? Omdat we ook verder willen kijken dan enkel het exploreren van drempels en het in vraag stellen van bestaande tools.

We kijken ook naar wat kan werken - dat wil zeggen: we willen van jou horen wat jij vindt dat kan werken, en hoe dat moet worden aangepakt. Dat doen we in service design workshops: één keer samen met hoogopgeleide vrouwen met migratieachtergrond, één keer met werkgevers, één keer met intermediaire organisaties. Trouwens: intersectionaliteit krijgt in MADAM zéker een plaats. We kiezen ervoor om dit te maximaliseren en elke deelnemer aan te spreken op zoveel mogelijk 'petjes' die hij of zij opheeft.

Voor meer info kan je terecht bij Artemis

Work out Room

In november volgen 3 keer een ideation workshop, telkens met gemengde deelnemers. En waar kunnen deze workshops beter doorgaan dan in de Work out Room?

De innovatieve vibe die er hangt zorgt voor de juiste omkadering. De gasten die er langskomen staan op het kruispunt tussen tewerkstelling, participatie, innovatie, inclusie in diversiteit. Beter kan niet. Heel blij dat wij hier ook onze workshops mogen laten doorgaan.

Neem zeker een kijkje naar wat voor moois er nóg allemaal staat gepland in de Work out Room.

Work out room

Online bevraging

Oh ja: ben je werkgever / HR manager en wil je ook graag je input geven via onze bevraging (en wie weet zelfs in een van de workshops?): héél graag! Vul alvast deze online bevraging in en duid aan of je graag nog verder betrokken wilt worden.*


* Soon to be expected: de bevraging voor intermediaire en kennisinstellingen!

Online bevraging

Handleiding intersectioneel denken

Oh ja²: ‘kruispuntdenken’ Hoe? Wat? Deze handleiding van Ella vzw is een basisdocument.

Je kan trouwens ook nog steeds een vorming rond intersectionaliteit in de praktijk aanvragen bij Ella vzw!

Intersectioneel denken