Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

Project MADAM: Output juni 2020 (Week 3)

Change

We zitten teveel vast in een kansendiscours ipv een meerwaardestructuur

Deze week hielden we ons onledig met het leggen van de laatste hand aan de detailplanning van het onderzoek. We hebben alle informatie doen toekomen aan de (potentiële) betrokkenen van het eerste bevragingsluik. Heeft die jou nog niet bereikt en wil je wél graag je seat at the table? Dat kan nog!

Contacteer artemis.kubala@blenders.be of jan@waai.be en de detailplanning komt jouw richting uit.

Een bedenking die we ons maken: zitten we niet teveel vast in een kansendiscours? Is een werkgever die Amina heeft aangeworven zodat ze de vakken kan vullen in een supermarkt, een 'good practice'? Terwijl Amina een tandartsassistente is met 5 jaar ervaring?

Is een mentoring traject een 'good practice' omdat werkzoekenden met migratieachtergrond eenzijdig worden voortgeholpen zonder dat er wordt gekeken naar wat de werkzoekende kan aanleren aan de mentor / de (toekomstige) werkgever?

Doen deze zgn. 'good practices' niet enorm tekort aan de meerwaarde die we missen door niet in te zetten op inclusiviteit?

Beleidsaanbevelingen

Those in power: check zeker deze beleidsaanbevelingen voor een vlotte instroom van hoogopgeleide anderstalige nieuwkomers naar tewerkstelling op opleidingsniveau.

Beleidsaanbevelingen

Toolkit

Bedrijven en organisaties: neem een duik in de toolkit groeiproces richting meer multiculturele diversiteit!

Toolkit

ECHO

Mentoringstrajecten allerhande, kijk eens hoe ECHO in Nederland met L'Oréal erin slaagde om mutual learning en reinforcement niet verloren te laten gaan door eenzijdigheid binnen het mentoringstraject.

Echo in Nederland

Online questionnaire

Oh ja: hoogopgeleide vrouwen met migratieachtergrond*, consider this to be a warm invitation to fill in our online questionnaire.

* Zelf niet een hoogopgeleide vrouw met migratieachtergrond maar je kent wel iemand? Stuur gerust door!

** Wil je als werkgever / intermediaire organisatie ook graag betrokken zijn? Your time will come! We voorzien ook voor jullie online vragenlijsten én een rol in het verdere onderzoek. Binnenkort meer hier over.

Online questionnaire
Combinatielogo Esf Vlaio