Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

Nieuws

CD 20231124 Persmoment sorteerproef harde plastic 22

Sorteerproef als katalysator voor circulair afvalbeleid!

In een opmerkelijke stap voorwaarts heeft werecircle samen met verschillende Leuvense partners een sorteerproef gelanceerd, gericht op het verbeteren van afvalbeheer en recyclage. Het project hield zich bezig met het sorteren van diverse materiaalfracties afkomstig uit lokale recyclageparken - van steenachtige materialen tot harde plastics en meer. Dit initiatief wordt ondersteund door EcoWerf, C3000 en het Living Lab Kunststoffen, waarvan Blenders samen met werecircle promotor is.

"Met trots hebben we vrijdag (24/11) onze vijf weken durende testfase afgerond. We zijn verheugd over de positieve resultaten en inzichten die we in de afgelopen weken hebben behaald. Deze resultaten vormen de basis waarop we kunnen verder bouwen om verdere stappen te zetten. In de komende weken zullen we dieper duiken in de data en inzichten om concrete strategieën en acties te ontwikkelen voor een mooi vervolg."

Doelen van de sorteerproef

  1. Materialen per afvalstroom in kaart brengen: Door een gedetailleerde analyse van de materialen in elke afvalstroom, kunnen we hun samenstelling nauwkeurig begrijpen.
  2. Intrinsieke waarde van uitgesorteerde materiaalstromen ontdekken: Ons doel is om de verborgen waarde in elke gesorteerde materiaalstroom te vinden en te benutten.
  3. Zoeken naar hoogwaardige recyclageopties: We richten ons op het vinden van de meest effectieve en waardevolle recyclagemethoden voor elke afvalstroom.

Innovatie

Voor het uitsorteren van de harde plastics werkten we samen met het team van Recyclear van KU Leuven. Zij ontwikkelden een software waarmee ze, aan de hand van camera’s, harde plastics konden onderscheiden per soort. Deze geavanceerde technologie, gesteund door data en kunstmatige intelligentie, maakt het mogelijk om zonder voorkennis diverse soorten kunststoffen te sorteren. Dit opent de weg voor efficiëntere en duurzamere recyclagepraktijken, met name voor harde plastics, een materiaal dat traditioneel moeilijk te recyclen is.

Sociale impact

Dit project omvat ook de samenwerking met sociale organisaties zoals Wonen en Werken en ViTeS Maatwerkbedrijven, die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tewerkstellen. Dit versterkt de sociale dimensie van onze circulaire ambities.

Benieuwd naar het artikel in het Nieuwsblad of de reportage op ROBtv?

Meer weten over EcoWerf, C3000 en het Living Lab Kunststoffen?