Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

INNOVATIES

Afbeelding LL Kunststoffen Plastic

Living Lab Kunststoffen

Looptijd: 01/01/2023 tot 31/12/2025
Het Living Lab Kunststoffen, met promotoren Blenders en werecircle, wil via 10 deelexperimenten een hefboom creëren voor circulariteit in de kunststoffensector. Voor elk van de cases gaan we na waarom inzameling of recyclage van de plastics tot op heden niet gebeurde, hoe dat in de toekomst wel kan en wat er precies nodig is om hoogwaardige circulaire strategieën de standaard te laten worden. We verbinden hiervoor de hele waardeketen en komen zo tot nieuwe ontwerpstrategieën met plastics en tot blauwdrukken voor nieuwe inzamel-, demonteer-, sorteer- en productieorganisatie in korte keten.

Blenders en werecircle vormen als aanjagers van het Living Lab Kunststoffen een breed partnerschap met onder meer kennis- en onderzoeksinstellingen, afvalintercommunales, kringwinkels en de bedrijfswereld om werk te maken van het sluiten van de kunststoffenkringloop, een sector met een hoge materiaalvoetafdruk.

We bouwen aan de ambitie om van recyclage het laatste vangnet voor plastic afval te maken en om plastic voorwerpen, onderdelen en grondstoffen te laten circuleren in korte ketens. Want 59% van het ingezamelde plastic afval in België wordt nog steeds verbrand. En naast recyclage komen hoogwaardige circulaire strategieën zoals hergebruik en herstel nauwelijks voor in de kunststoffensector.

Via 10 concrete deelexperimenten gaan we op zoek naar de randvoorwaarden om beter om te gaan met plastics. We stellen ons de vragen hoe circulair te ontwerpen met plastics en hoe nieuwe waardeketens op te zetten. Elke case wordt vertaald in een haalbaarheidsanalyse voor verdere opschaling na het Living Lab.

De cases dienen als hefboom voor de circulaire transitie. Enerzijds via hun rechtstreekse impact op de keten, anderzijds via een blauwdruk en analyse voor nieuwe inzamel-, demonteer-, sorteer-, en productieorganisatie.

De leerlessen worden daarnaast ook verankerd via academische en professionele curricula, beleidsaanbevelingen en sectoroverleg en zullen eveneens verspreid worden via circulaire netwerken.

VLAIO is hét aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor alle ondernemers in Vlaanderen. We stimuleren en ondersteunen innovatie en ondernemerschap en dragen bij aan een gunstig ondernemersklimaat. Dit doen we in samenwerking met tal van partners.

VLAIO zet volop in op circulair ondernemen. Daarom kreeg dit project VLAIO steun én middelen van het NextGenerationEU fonds van de Europese Commissie.

Contactpersoon