Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

Nieuws

Hop Up Mechelen Front fotograaf

Hop Up maakt een sprong voorwaarts in Mechelen

Nog dit jaar mogen we maar liefst 13 Hop Up Playgrounds leveren aan de stad Mechelen. Deze zullen na de schooluren en tijdens vakantieperiodes door Mechelen reizen en de kwaliteit van maar liefst 36 opvanginitiatieven verbeteren. Maar dat is nog niet alles; de stad zet ook sterk in op de ondersteuning van de begeleiders zelf. Dit initiatief komt voort uit het nieuw decreet van de Vlaamse regering dat Mechelen aanzienlijke middelen heeft geboden om de buitenschoolse kinderopvang te verbeteren. Gabriella De Francesco (Open Vld - Groen - M+), schepen van Gezin en bevoegd voor kinderopvang, vertelt: “In onze stad maken maar liefst 4.500 kinderen gebruik van buitenschoolse opvang. Om deze extra middelen op een Mechelse manier te benutten, hebben we niet alleen de kinderen, maar ook leerkrachten en ouders geraadpleegd. We wilden weten wat nodig was om hoogwaardige opvang te organiseren.”

Weg van traditionele opvang

De stad wil breken met het traditionele beeld van een grote lege zaal voor opvang. Uit onderzoek, uitgevoerd door Kind & Samenleving en het onderzoekscentrum Pedagogie van het Jonge Kind van de Karel de Grote Hogeschool, bleek onder andere dat er een grote behoefte was aan kwalitatief spelmateriaal dat kinderen creatief en uitdagend bezighoudt. Laat dit nu net de ontwerpuitdaging zijn die aan de grond ligt van het Hop Up speelconcept.

Met Hop Up creëren we ruimte voor vrij spel bij kinderen. Er is geen handleiding nodig om met het materiaal te spelen. Kinderen kunnen hun eigen ideeën vormgeven zonder dat iets voorgekauwd is. En daar bovenop vullen onze pop-up Playgrounds moeiteloos een zaal of speelplaats.

Ondersteuning voor begeleiders

In Mechelen zijn opvanginitiatieven vaak te vinden op scholen. Dit is niet alleen handig voor ouders en kinderen, maar het draagt ook bij aan hun welzijn en hun verbondenheid met de schoolomgeving. Daarom zet de stad extra in op de ondersteuning van toegewijde kinderbegeleiders.

“We bieden hen vormingstrajecten en coaching aan. Tijdens deze trajecten maken begeleiders kennis met de filosofie van Hop Up. Op die manier kunnen we kinderen nog meer stimuleren in hun fantasiespel”, zegt Gabriella De Francesco, die zelf ooit twaalf jaar werkzaam was in het kleuteronderwijs in Brussel.

En wij staan uiteraard al te trappelen om met de Mechelse begeleiders aan de slag te gaan.

Benieuwd naar het volledig artikel in Gazet van Antwerpen of de reportage op RTV?