Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

Nieuws

Blenders Circulair2

Blenders Circulair

De diensten van Blenders zijn gericht op uitdagingen en wicked problems van de maatschappij, waarbij Blenders kiest voor een brede duurzaamheidsfocus en een integrale benadering. Circulaire economie is hiervan een goed voorbeeld. Sinds 2021 heeft Blenders een gespecialiseerd circulair team dat zich bezighoudt met sensibilisering, realisatie van pilotcases en opschalen van cases tot circulaire ecosystemen.

Sociaal-Circulaire Hub Kempen+

In het project Circulair werk(t) is Blenders trekker van de Sociaal-Circulaire Hub Kempen+. Samen met 11 andere hubs verspreid over Vlaanderen stimuleren we samenwerking tussen reguliere bedrijven en sociale-economiebedrijven op circulair gebied. De eerste fase van dit project werd in 2022 succesvol afgerond en er is inmiddels een vervolg opgestart dat zal duren tot eind 2023.

Meer weten over Circulair werk(t)?

Living Labs Kunststoffen en Textiel

Blenders neemt ook deel aan zogenaamde Living Labs: open innovatie-ecosystemen waar in real-life omgevingen oplossingen worden gezocht en uitgeprobeerd om de opschaling van circulaire oplossingen in de maakindustrie mogelijk te maken.

  1. Het Living Lab Kunststoffen, met promotoren Blenders en werecircle, wil via 10 deelexperimenten een hefboom creëren voor circulariteit in de kunststoffensector. Voor elk van de cases gaan we na wat er precies nodig is om hoogwaardige circulaire strategieën de standaard te laten worden. We verbinden hiervoor hele waardeketens en komen zo tot nieuwe ontwerpstrategieën met plastics en tot blauwdrukken voor nieuwe inzamel-, demonteer-, sorteer- en productieorganisatie in korte keten.
  2. Samen met zusterbedrijf WEB neemt Blenders ook deel aan het Living Lab Textiel (onderstromen) dat er aan werkt om zoveel mogelijk van de in Vlaanderen ingezamelde gebruikte kleding ook in Vlaanderen te hergebruiken en de export over grote afstanden te vermijden.

Heeft jouw maakbedrijf een interessante case in de kunststoffensector?

Meld je dan zeker aan bij Herwin Daniëls!
Klik hier

Aansluitend op het webinar hout en meubels uit 2021 werkt Blenders samen met de Biehal in het project Biehal behout om verder stappen te zetten in het ecosysteem van circulair hergebruik van hout in de Kempen, door in diverse pilotcases te bekijken hoe resthout van verpakkingen, bouw en houtverwerkende bedrijven hergebruikt kan worden in zijn oorspronkelijke staat.

Op de agenda staat ook een voorstudie naar de haalbaarheid van een materialenhal, waar deze houtstromen en andere her te gebruiken goederen van bouw en sloop aangeboden worden aan consumenten en professionele gebruikers.

Dit hout komt niet alleen uit industrieel resthout maar ook van bosbouw en groenonderhoud; samen met Natuurwerk en diverse creatieve houtbewerkers zetten we businessmodellen op om ook deze reststromen te behouden voor Vlaanderen.

Circular Business Innovation Program

Een laagdrempelige en praktijkgerichte toolbox voor het opzetten van je eigen circulaire business wordt aangeboden in het CIBIP programma: een cyclus in 8 modules die de theorie van de circulaire economie omzet in concrete circulaire projecten. Gekoppeld hieraan krijg je begeleiding om de haalbaarheid van een concrete case en de voorwaarden voor opschaling in kaart te brengen. Een leuk voorbeeld hiervan is het project samen met Compri Coating uit Turnhout om het teveel aan coating dat overschiet bij het lakken van aluminium profielen opnieuw te gebruiken.

Meer info over CIBIP