Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

Nieuws

Jan_lezing BBG

Blenders biedt context aan campagne Bye Bye Gazon

Op 17 mei 2022 vond de Inspiratieavond 'Bye Bye Gazon, welkom soortenrijkdom!' plaats in de mooie zaal 'De Kapel' te Zoersel. Door deze avond te organiseren ondersteunden we vanuit Blenders de Vlaamse campagne Bye Bye Gazon en hielpen we de 6 deelnemende gemeenten uit de Voorkempen om aan hun beleidsmakers, inwoners en bedrijven een bredere context te bieden rond het thema meer biodiversiteit in eigen tuin. We blikken tevreden terug op een inspirerende avond die maar liefst 120 inwoners uit Zoersel, Schilde, Malle, Zandhoven, Ranst, Brecht en omstreken op de been wist te brengen.

Louis De Jaeger & Jan Van den Berghe

6 aangrenzende gemeenten die actief de schouders zetten onder het Bye Bye Gazon-initiatief, daar had West-Vlaams bezieler Louis De Jaeger wel een tripje naar de Voorkempen voor over. Louis lichtte zijn campagne dynamisch toe en een beetje humor was nooit veraf. Dergelijke campagnes, net zoals 'Maai mei niet' hebben de verdienste om een maatschappelijk thema in de kijker te zetten en vele mensen te activeren, maar tegelijkertijd roept het ook wel eens vragen op. En het zijn die vragen die we via deze avond wilden adresseren.

Onze eigenste Jan Van den Berghe zorgde voor een ecologische kijk op het geheel en plaatste het idee van de Bye Bye Gazon-campagne in een ruimere context. Gaande van de absolute noodzaak van het opnieuw omarmen van natuurlijke ecosystemen in onze onmiddellijke omgeving en de koppeling met het Europees beleid naar concrete acties die iedereen met een stukje groen kan ondernemen.

Uit de hoge opkomst en de talrijke positieve reacties achteraf merken we dat het thema een snaar raakt bij vele mensen en er grote bereidheid is om stappen te zetten naar meer echte natuur en biodiversiteit. Wordt vervolgd!

In de kijker: wist je dat…?

…Natuurwerk 25 jaar geleden ontstond uit de schoot van Blenders? Wil je graag mee de biodiversiteit bevorderen en meer doen dan enkel je gazon niet maaien in mei? Weet je alleen niet goed hoe er aan te beginnen? Natuurwerk kan misschien concreet iets voor je betekenen.

Met haar kennis en jarenlange expertise, kan Natuurwerk een beheersplan opmaken, dat je advies en ontwerp biedt op maat. Indien gewenst, wordt er voor de praktische uitvoering en opvolging gezorgd. Voor een volledig overzicht van haar dienstverlening, verwijzen we naar hun website: www.natuurwerk.be.

Het bevorderen van de biodiversiteit vooropgesteld, vanuit een ecologische visie en met een professionele omkadering zet Natuurwerk een honderdtal medewerkers in met een kwetsbaar arbeidsprofiel, die via een groeitraject gereïntegreerd worden in de samenleving. Daarvoor wordt er samengewerkt met o.a. VDAB, WEB en justitie.

Natuurwerk werkt in opdracht van circa 20 Antwerpse gemeenten, de provincie Antwerpen, Kempens Landschap, Regionale Landschappen, Natuur & Bos, en een waaier van publieke en private ondernemingen, meestal op langdurige basis.

Natuurwerkers zorgen tegelijkertijd voor een betere natuur en toekomst, want de 'natuur' van morgen, daar maken zij nu 'werk' van.

Logo Natuurwerk zonder slogan