Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

INNOVATIES

Logos Kenterwerk ESF

Kenterwerk 2.0

Looptijd: januari 2022 - december 2023
Nu het pilootproject Kenterwerk zijn impact aangetoond heeft, willen we de dienstverlening opschalen en uitrollen, zodat we jaarlijks vele honderden jongeren die dreigen uit te vallen uit school, kunnen begeleiden naar werk dat aansluit bij hun passies.

Meer over Kenterwerk 2.0

Om deze opschaling mogelijk te maken, bundelen we de krachten met Flanders Business School (omwille van de rijke expertise met business modeling) en I-Diverso.

Met dit opschalingsproject zetten we actief in op een uitbreiding van het scholen- en bedrijvennetwerk.

Om meer jongeren te bedienen wordt het ondersteuningsproces deels geautomatiseerd in een te ontwikkelen digitaal IT-platform.

De Kenterwerk-dienstverlening zal tevens worden ingebed binnen een organisatie zodat de continuïteit verzekerd is.

Dit project wordt medegefinancierd door het Europees Sociaal Fonds.

Doel- en resultatenomschrijving

Kenterwerk is ervan overtuigd dat de dienstverlening kan aangeboden worden aan heel wat jongeren die hier nood aan ervaren.

De numerieke opschaling zal eruit bestaan door Kenterwerk in meer streken aan te bieden, én aan een verbrede doelgroeppopulatie.

Onze key-partners zijn goed beslagen om deze nieuwe doelstelling te dienen.

Rekening houdend met het ontwikkelde businessmodel, willen we na een groeipad jaarlijks 500 jongeren bedienen.

- 2022: 50 jongeren
- 2023: 100 jongeren
- 2024: 250 jongeren
- 2025: 500 jongeren

Via deze link kom je meer te weten over het pilootproject Kenterwerk.

Financiële steun

Bijdrage vanuit ESF: 87.500 euro

Bijdrage vanuit VCF: 87.500 euro

Combinatielogo Esf Vlaio

Contactpersoon