Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

INNOVATIES

ACTIVERING DMV STUYFPLEKMETHODIEK foto Stuyfplek

Activering dmv stuyfplekmethodiek

Looptijd: 01/01/2021 tot 31/12/2023
Met het uitbreidingsdossier ESF 490/457 BIS ‘Activeren door middel van Stuyfplekmethodiek’ gaan we gedurende 3 jaar aan de slag met een innovatieve methodiek waar kansengroepen, actieve burgers en dienstverleners elkaar inspireren, verbonden raken en bij elkaar versterking vinden in de regio Antwerpen (meer bepaald: Turnhout, Lier en Borgerhout). In de 3 steden waar we aan de slag gaan, zien we een sterke stijging van niet-werkende werkzoekenden. We noteren een stijging ten opzichte van het jaargemiddelde van 2019 van 5,9% in Borgerhout, 7,9% in Turnhout en zelfs 11,6% in Lier. En binnen deze steden zijn de uitschieters dan nog te vinden in de wijken waar wij specifiek aan de slag willen gaan. Ook het aandeel langdurig werklozen is in deze wijken significant gestegen.
Voor meer info kan je terecht bij Kris Verellen

Dit project wordt medegefinancierd door het Europees Sociaal Fonds.

De Stuyfplekmethodiek

Middels de Stuyfplekmethodiek werken mensen er samen aan het co-creëren van initiatieven met een onmiddellijke impact op zichzelf, de nabije omgeving en het lokale netwerk. Dit project bouwt een brug tussen verschillende werelden en biedt zo een veilige speelruimte om buiten de comfortzone van de klassieke dienstverlening te kunnen gaan. Deze methodiek heeft zijn impact bewezen in de regio West-Vlaanderen en is bovendien perfect complementair aan de dagelijkse werking van de projectpartners. Het is vanuit die complementariteit, ook onderschreven door VDAB, dat we hebben besloten om in te dienen op deze oproep.

Doelstelling

Het finale doel omvat dat deelnemers aan het project (doelgroep en dienstverleners) zich vanuit de veilige omgeving van de Stuyfplek op een andere manier kunnen profileren, nieuwe skills en oplossingen kunnen ontdekken of ontdekt worden en zo een werkelijke impact kunnen maken op zichzelf, de wijk en het lokale netwerk. Deze impact brengen we vanaf het najaar 2022 in kaart in samenwerking met het Kenniscentrum Gezinswetenschappen van Odisee.

Hoe gaan we te werk?

De Stuyfplekhouder (matchmaker) heeft absoluut niet de ambitie om in de plaats van de deelnemers te handelen, maar reikt uit en maakt vooral zaken zichtbaar. Hij/zij verbindt in de eerste plaats goesting, ervaring, aanwezige resources, expertise, behoefte en ambities van alle deelnemers als een matchmaker van vraag en aanbod. De Stuyfplekhouder faciliteert de meerwaarde bij iedereen. Zo bevordert hij/zij groeikansen en -trajecten in een veilige en vertrouwde omgeving.

Wat ontstaat is een initiatiefrijke gemeenschap die zelf eigenaarschap opneemt en intrinsiek ondernemend of activerend gedrag doet ontstaan. Een Stuyfplek focust immers op de intrinsieke motivatie van alle deelnemers en maakt belangrijke verbindingen vanuit zeer verschillende invalshoeken. De outreachende manier van werken en de heterogeniteit in een Stuyfplek zorgt ervoor dat de klassieke vragers tegelijk ook aanbieder kunnen zijn van talent, competenties en oplossingen.

Met andere woorden wordt er heel flankerend gewerkt aan heel wat doelstellingen van betrokken partners en draagt het project het potentieel in zich om veel mogelijk te maken op korte termijn door vooral mogelijkheden te duiden en verbinding te leggen tussen soms geheel onverwachte actoren. We bouwen samen letterlijk en figuurlijk een brug of speelveld (waar niet gelijkheid, maar wel gelijkwaardigheid de sleutel is) tussen enerzijds buurtbewoners/dienstverleners en anderzijds potentieel toekomstige werknemers of minstens meer ondernemende buurtbewoners - tussen moeilijk bereikbare individuen en de samenleving. Het Kenniscentrum Gezinswetenschappen van Odisee engageert zich hierbij om een rol op te nemen bij de resultaat- en impactmeting van de huidige Stuyfplekken en bij het verbinden naar organisaties en counselors in zorg en welzijn. We stellen immers vast dat er snel een groot vertrouwen en veiligheid ontstaat vanuit de context van een Stuyfplek waardoor randproblematieken snel aan de oppervlakte komen. We leiden deelnemers warm toe naar eerstelijnsdiensten in ons netwerk én stimuleren ook eerstelijnsdiensten om actief te participeren aan de Stuyfplek.

Rol Blenders

Blenders vzw is promotor van ‘Activeren dmv stuyfplekmethodiek’ en werkt binnen dit project samen met volgende partners:

Financiële steun

Bijdrage vanuit ESF: 632.813,50 euro

Bijdrage vanuit VCF: 632.813,50 euro

ACTIVERING DMV STUYFPLEKMETHODIEK logos partners1
Combinatielogo Esf Vlaio

Contactpersoon