Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

INNOVATIES

Logos Switching Talent ESF2

Switching Talent

Looptijd: 01/02/2022 tot 31/12/2023
Voor het project Switching Talent bundelt Blenders de krachten met partnerorganisaties Acerta Consult, Time4Society en VBJK/VCOK. Switching Talent biedt aan organisaties in Vlaanderen de kans om op een vernieuwende en verrijkende manier de competenties van hun werknemers te versterken via individuele leeruitwisselingstrajecten: werknemers worden on-the-job in een nieuwe werkplek/leerplek ondergedompeld en leren door het zelf te ervaren/beleven.

Over Switching Talent

Deze vernieuwende manier van leren biedt aan organisaties en hun medewerkers een alternatief voor het klassieke leren, het formeel overbrengen van kennis en vaardigheden.

Een bijkomende troef van het opzetten van competentieversterkende werkplekuitwisseling is het stimuleren van en sensibiliseren over mobiliteit onder werknemers zij het in een veilige context: je behoudt je huidige baan/loon.

Leren via werkplekuitwisselingen bieden voordelen voor zowel de uitsturende organisatie, de ontvangende organisatie en uiteraard voor de deelnemers zelf.

Deze uitwisselingen duren minstens 14 uur, maar kunnen evengoed enkele weken duren. Elke ontvangende organisatie stelt een coach aan die de ‘Switcher’ begeleidt op de nieuwe werkvloer.

Doel

Samen met de projectpartners gaan we een leeruitwisselingsnetwerk uitbouwen, en concrete leeruitwisselingen realiseren tussen individuele werknemers van verschillende organisaties met als doel competentie- en talentontwikkeling van de individuele medewerkers te versterken.

Bijkomend doel van dit project is de mobiliteit onder werknemers te stimuleren, hierrond te sensibiliseren, maar vooral ook de mobiliteit te bewerkstelligen in een veilige context: deelnemers die in een andere organisatie gaan bijleren, behouden immers hun huidige baan, loon en rechten.

Zowel reguliere als non-profit organisaties kunnen deelnemen aan Switching Talent.

Verwachte resultaten

We willen door deze acties een vernieuwing in beweging brengen die gericht is op het anders organiseren van leren.

Vanuit Blenders is het onze intentie om minstens 80 leeruitwisselingen te organiseren.

Aan de hand van de geleerde lessen willen we een online platform ontwikkelen dat de nodige tools, instrumenten, methodieken omvat, om andere potentiële initiatiefnemers de handvaten aan te reiken zodat ook zij in staat zijn om leeruitwisselingstrajecten te realiseren.

Meer info: stefan.helsen@blenders.be

Switching Talent krijgt steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Logos Switching Talent
Combinatielogo ESF

Contactpersoon