Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

Nieuws

Logo WEB1

WEB en BLENDERS bundelen de krachten

De bestuursraden van de Kempense ondernemingen WEB en BLENDERS namen recent de strategische beslissing om beide organisaties te integreren tot één versterkte impactgedreven onderneming. De aparte juridische entiteiten zullen blijven bestaan, maar worden vanaf medio 2021 door eenzelfde bestuur en één directie aangestuurd.

“WEB en Blenders werken al vele jaren nauw samen,” aldus Bart Wuyts van Blenders, “meer nog, WEB ontstond in 1992 als de eerste spin-off vanuit het toenmalige Strategisch Plan Kempen, de voorloper van het huidige Blenders! Onze band is de voorbije jaren nog sterker geworden naarmate wij ons innovatiewerk bij Blenders ook meer zijn gaan richten op het versterken van kwetsbare doelgroepen in de samenleving. In steeds meer innovatieprojecten werken we ondertussen samen. Dat creëerde langs beide zijden de goesting om onze blend nog intenser te maken en een integratietraject op te zetten.”

In de loop van de voorbije 28 jaar is de ‘dochter’ WEB fors gegroeid tot een belangrijk maatwerkbedrijf, met o.a. diverse kringwinkels in de Noorderkempen, een hergebruikcentrum en een eethuis. Daarnaast is WEB een vaste waarde in de begeleiding van jaarlijks zowat 1.500 werkzoekenden in de regio Kempen en Mechelen, in opdracht van VDAB.

“En we zien nog volop groeikansen,” vult WEB-directeur Guido Macours aan. “De Vlaamse en federale overheden streven naar een werkzaamheidsgraad van 80%. Dat gaat maar lukken wanneer nog veel meer mensen ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’ begeleid worden naar werk. Om dat succesvol te doen zijn we genoodzaakt om steeds inventiever te werk te gaan. Een versterking van WEB met een ervaren maatschappelijke innovator als Blenders komt ons dus goed uit.”

“Ook voor Blenders is de integratie een goeie zaak,” vult Bart Wuyts aan. “Als relatief kleine en onafhankelijke innovatie-organisatie is het erg waardevol om te kunnen terugvallen op de expertise van het grote WEB. Zo kunnen we ons nog meer focussen op onze kerntaak: nieuwe oplossingen zoeken en testen voor allerhande maatschappelijke uitdagingen; en als het lukt, die oplossingen omzetten in nieuwe impactgedreven start-ups. Ook daarvoor biedt de WEB-context wellicht een vruchtbare bodem.”

De volgende maanden wordt de integratie stap voor stap voorbereid. Beide organisaties behouden hun eigen naam en alle huidige activiteiten blijven gewoon doorlopen.

Over WEB (Werkervaringsbedrijven) vzw

WEB richt zich sinds jaar en dag op mensen voor wie het moeilijk is om aansluiting te (blijven) vinden met de arbeidsmarkt. We stellen 195 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tewerk (op een totaal personeelsbestand van 321) in de Kringwinkels, Hergebruikcentrum, Eethuis, klus- en poetsdiensten, ResourceLab, Informatek, enz. Daarnaast bieden we een uitgebreid opleidings- & begeleidingsaanbod aan voor werkenden en werkzoekenden (ca 1.500/jaar) en begeleiden we vanuit I – Diverso werkgevers bij een transitie naar meer inclusiviteit.

Het ondersteunen van (kwetsbare) mensen in de ontwikkeling van hun potentieel loopt als een rode draad doorheen al onze activiteiten.

Meer info: guido.macours@webwerkt.be - www.webwerkt.be

Over BLENDERS vzw

BLENDERS vervult met haar 30 medewerkers als onafhankelijke impactonderneming de rol van innovatieplatform waar waardevolle ideeën kunnen kiemen en nieuwe oplossingen ontstaan voor diverse maatschappelijke uitdagingen. De organisatie werd in 1987 opgericht als een pionier in streekontwikkeling, onder de naam ‘Strategisch Plan Kempen’. Naar aanleiding van veranderingen in het streeklandschap in 2005 veranderde de naam in ‘Strategische Projectenorganisatie Kempen’ kortweg SPK, en in 2018 vervelde SPK tot het huidige Blenders. Diverse spin-offs ontstonden vanuit (of met de medewerking van) SPK/Blenders, zoals WEB, Natuurwerk, Kikoen, Toerisme Kempen, WaterstofNet, Open Manufacturing Campus, Corridor, Digidak, Unigo, Hop Up, DoeDoos, …

Het detecteren van kansen en het activeren van potentieel in (kwetsbare) mensen, in organisaties en in de samenleving is de rode draad doorheen al onze activiteiten.

Meer info: bart.wuyts@blenders.be