Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

Nieuws

Hub

Oproep tot partnering: Sociaal-Circulaire hub Kempen

BLENDERS bereidt een project voor n.a.v. een vraag van de Vlaamse overheid, met de ambitie om in de brede regio Kempen kennispartners, overheden, reguliere en sociale-economiebedrijven te verbinden rond het thema van circulaire economie. Met andere woorden: we willen een hub vormen waarin matchmaking centraal staat om knelpunten binnen de reguliere economie weg te werken via sociaal-circulaire innovatie!
Contacteer Herwin bij interesse

Wat is het doel van deze sociaal-circulaire hub?

 • We willen allerlei stakeholders rond sociaal en circulair ondernemen samenbrengen en verdere concrete samenwerking binnen dit thema stimuleren. Zo geven we sociaal en circulair ondernemerschap op lokaal niveau een boost. Deze samenwerkingen resulteren in:
  • Nieuwe circulaire diensten of opdrachten voor erkende sociale-economiebedrijven.
  • Nieuw circulair ondernemerschap met sociale impact.
 • De hub gaat op zoek naar economische opportuniteiten of lokale noden en toetst oplossingen af binnen het opgezette netwerk.
 • De langetermijndoelstelling van deze experimenteerruimte voor sociaal circulair ondernemerschap is om extra jobs te creëren.

We zoeken:

 1. Partners die deze hub mee willen vormen en uitdragen, met BLENDERS in een trekkende rol.
  We rekenen vooral op deze partners om het bestaan van de hub en de geplande activiteiten communicatief te ondersteunen en om actief stakeholders richting deze hub te gidsen. Deelname aan de overlegmomenten om vorm en inhoud te geven aan de hub wordt gestimuleerd, maar staat de partners vrij.

  We wensen een breed gedragen partnerschap op te zetten in samenwerking met:
  1. (Lokale) overheden als radar voor lokale opportuniteiten
  2. Sociale Economie-initiatieven die de uitdagingen van de sector kennen
  3. Een regulier bedrijf met een ambassadeursfunctie in de Circulaire Economie
  4. Kennisinstellingen die de hub willen ondersteunen en/of verduurzamen

 2. Bedrijven die gevoed willen worden met inzichten mogen zich alvast aanmelden. Wil jouw bedrijf nadenken over nieuwe, circulaire businessmodellen? Sta je open voor samenwerking met de sociale economie om knelpunten weg te werken? Dan helpen we je in deze hub graag verder!
Interesse om mee te doen? Laat het ons weten!
Combinatielogo ESF vlaio Vlaanderen Circulair