Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

Nieuws

Digidak Coronaproof smartphone

Digitale kloof zichtbaarder dan ooit: Digidak blijft sterke partner in e-inclusie

Negen op tien Belgen beschikken thuis over een internetverbinding. Achter dat cijfer gaan aanzienlijke vormen van ongelijkheid schuil, zowel wat betreft de toegang tot digitale technologieën als de digitale vaardigheden zelf. Mensen met lage inkomens en een laag opleidingsniveau zijn het meest getroffen: zij hebben maar zeer gedeeltelijk toegang tot de onbeperkte mogelijkheden van het internet. De kloof treft echter niet alleen de zogenaamde ‘risicoprofielen’.

Ook jongeren en personen met hogere inkomens kunnen betrokken partij zijn. In een tijd waarin ‘alles digitaal’ de leuze is, hebben deze verschillen een negatieve impact op de toegang tot essentiële diensten (banken, werk, gezondheid, administratie...) en dus ook op de maatschappelijke integratie van de meest kwetsbare mensen. De coronacrisis heeft deze tendens nog versterkt. (ZOOM: barometer digitale inclusie 2020)

Waarom Digidak?

Als structurele e-inclusiewerking bouwt Digidak op jarenlange expertise. In meer dan 15 steden en gemeenten over gans Vlaanderen biedt Digidak duurzame versterking in nauwe samenwerking met de lokale besturen en partners. Daarbuiten zetten we flexibel in op train the trainer sessies, workshops, vormingen op maat.

Het regeerakkoord zet sterk in op ‘digital by default’ en Digidak juicht toe dat aandacht voor e-inclusie een belangrijk onderdeel is van het Vlaams Relanceplan. Installatie van een contactloos digipunt, opstellen van een draaiboek ‘digitale communicatie met mijn stad tijdens coronamaatregelen’, uitrol van een geïntegreerde ict-uitleendienst, klaverbladfinanciering e-inclusie, mediawijs scholenbeleid, ... we zijn er (meer dan ooit) klaar voor!

Digidak Kaart

Samen verkennen wat Digidak voor jouw stad of gemeente kan betekenen?

We gaan graag in gesprek, de (digitale) koffie staat steeds klaar.
Klik hier
Logo digidak1