Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

Nieuws

Iedereen digitaal met Blenders

Iedereen digitaal!

Iedereen digitaal! Met deze oproep spoort de Vlaamse regering elke gemeente aan om een eigen digitaal inclusiebeleid te ontwikkelen en acties te ondernemen. Het doel is dat tegen 2024 elk lokaal bestuur een eigen lokale digitale inclusiewerking vanuit een coherent digitaal inclusiebeleid heeft. Vlaanderen stelt hiervoor middelen ter beschikking. Interesse? Dien voor 26 september 2022 de aanvraag in.

Op zoek naar ideeën om de aanvraag vlot in te vullen? Blenders en Digidak hebben een gratis inspiratielijst klaar.

Acties laten vertrekken vanuit een digitaal inclusiebeleid maakt deze inzet meer waardevol. Ook voor het ontwikkelen van een duurzaam en impactvol digitaal inclusiebeleid kan je de beschikbare middelen gebruiken. Blenders en Digidak begeleiden hierin graag vanuit jarenlange ervaring en expertise.

Wil je de gratis inspiratielijst ontvangen?
Of wil je bouwen aan een straf digitaal inclusiebeleid en meer info over wat Blenders en Digidak hierin kunnen betekenen?
Stuur dan een mailtje naar info@digidak.be.

Waarom een digitaal inclusiebeleid?

Onze samenleving wordt steeds meer digitaal. Niet mee zijn betekent dat je maatschappelijk meer en meer uitgesloten wordt.

De barometer digitale inclusie 2022 geeft aan dat 46% van de Belgische bevolking digitaal kwetsbaar is. Een duurzaam en impactvol digitaal inclusiebeleid op maat van je gemeente is daarom broodnodig.

Afbeelding digitaal inclusiebeleid

Waarover gaat een digitaal inclusiebeleid?

 • Toegang tot digitale technologieën
 • Versterken van digitale vaardigheden
 • Versterken van informatievaardigheden om kritisch om te gaan met gevonden informatie en bescherming tegen internetfraude
 • Toegang tot essentiële dienstverlening waarborgen
 • Jouw regierol als lokaal bestuur

Wie zijn Blenders en Digidak?

Blenders en Digidak, digitale inclusie pionier in Vlaanderen.

Blenders vzw biedt als sociale impactorganisatie innovatieve antwoorden op een brede waaier van maatschappelijke uitdagingen. Zo werken we mee aan een betere leefomgeving voor iedereen.

We werken vanuit jarenlange opgebouwde ervaring en expertise in:

 • begeleiden van gemeenten bij de opmaak en realisatie van beleidsplannen;
 • werken rond digitale inclusie;
 • aandacht voor kwetsbare groepen in de samenleving.

Digidak organiseert informele en laagdrempelige ICT leeromgevingen met open deur ingebed in buurten en wijken.

 • Iedereen is welkom
 • Extra aandacht voor digitaal kwetsbare doelgroepen
 • Mensen vinden er een plek voor hun vragen via een mix van vrije inloopmomenten, initiaties en allerlei activiteiten
 • 1 op 1 begeleiding of leren in kleine groep
 • Gedreven vrijwilligers, professionals en bezoekers leren er van elkaar

Digidak zet zo in op het werken aan digitale vaardigheden, actief burgerschap en sociale verbinding in een buurt en je gemeente.

Logo digidak1