Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

Nieuws

Afbeelding ATK Saskia Weidum Met quote NB

Hoe Saskia als buddy bij ArmenTekort het verschil maakt

Eén van de eerste echte lentedagen bel ik aan bij Saskia. Al een jaar lang begeleidt zij als buddy bij ArmenTeKort een jongeman in Hoogstraten. Babbelend in het zonnetje beginnen haar ogen al snel te schitteren van enthousiasme over haar buddy-engagement. “Als bij toeval ontdekte ik de werking van ArmenTeKort. Ik was onmiddellijk getriggerd door de manier waarop je als buddy iemand begeleidt bij ArmenTeKort.”, vertelt ze.

Een buddy bij ArmenTekort is iemand die eenvoudigweg regelmatig aanwezig is, luistert en samen leuke dingen wil doen. Een hulpverlener ben je er hoegenaamd niet maar tijdens de buddy-opleiding leer je wel door een krachtgerichte bril te kijken.

Het zien en benoemen van talenten zet dingen in beweging. En dat is belangrijk voor mensen die door tegenslagen en kwetsuren alle hoop en geloof in zichzelf en de ander kwijtraakten.

Stap voor stap verbinding maken en vertrouwen winnen, daar start het mee. “Dat was bij ons in eerste instantie niet zo makkelijk”, zegt Saskia. “Mijn buddy heeft veel meegemaakt en heeft daardoor makkelijk de neiging in zijn schulp te kruipen. Mijn pogingen om een eerste keer af te spreken liepen op niets uit. Met behulp van een voor hem vertrouwde hulpverlener lukte het wel.

Daarna was er al snel een klik. In het begin waren onze ontmoetingen kort, nadien steeds langer. Het vertrouwen tussen ons groeit en we genieten van elkaars gezelschap. Sterker nog, mijn buddy is voor mij echt een vriend geworden. Af en toe verdwijnt hij even onder de radar en heeft hij ruimte voor zichzelf nodig. Die gun ik hem graag, maar ik blijf wel regelmatig berichtjes sturen om te laten weten dat ik er ben voor hem. Steeds weer komt hij terug boven water.

Als hij er klaar voor is, vertelt hij me waar hij mee worstelde of waar hij de mist in ging. Ik luister, probeer me in zijn schoenen te zetten en me in te leven, zonder te oordelen. Want missers maken we allemaal in ons leven.” En dat is precies waar het om draait bij ArmenTeKort. Je creëert een vruchtbare bodem waarin mensen zich veilig voelen, kunnen groeien en stappen vooruit kunnen zetten.

De buddywerking van ArmenTeKort startte in Antwerpen als groot onderzoeksproject. Al een aantal jaren worden de resultaten van de buddywerking in kaart gebracht. De aanpak wordt door alle betrokken partijen niet enkel als waardevol ervaren; het levert ook concrete resultaten op.

71% van de begeleidde buddy’s geeft aan veerkrachtiger uit het traject te komen. Op levensdomeinen als mentale gezondheid, gezinsrelaties, tijdsbesteding, sociale contacten en deelname aan het maatschappelijk leven wordt globaal een sprong voorwaarts genoteerd. Zelfs op domeinen als woonsituatie en lichamelijke gezondheid wordt een hogere score gegeven dan bij de start van het project. Zo is Saskia’s buddy ondertussen gestart met werken. Een grote stap voor hem.

Uiteraard lossen we een hardnekkig probleem als kansarmoede niet op met een buddywerking. Daar is een sterk armoedebeleid voor nodig vanuit onze verschillende overheden en moeten diverse partijen de handen in elkaar slaan. Maar de resultaten tonen wel wat we als burger kunnen betekenen voor iemand die het moeilijk heeft.

Ben je geïnspireerd door dit verhaal? Wil jij ook op deze manier het verschil kunnen maken voor iemand die het moeilijk heeft? Wil je meer ontdekken over de buddywerking van ArmenTeKort in de Kempen?

Schrijf je dan in voor een infosessie via www.armentekort.be/kempen of neem contact op met armentekort@blenders.be.

De volgende buddy-opleiding start in Turnhout op 12 mei.

RURANT logo banner leader 2020