Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

Nieuws

Lokaal e inclusiebeleid met logo Blenders

Een vliegende start voor e-inclusiebegeleiding!

De eerste startsessies zijn realiteit! Blenders ondersteunt lokale besturen om een lokaal e-inclusiebeleid met impact uit te werken. E-inclusie benaderen vanuit een brede blik en bouwen aan een gedragen beleid zodat dit duurzaam in lokale besturen ingeweven kan worden … dat is waar het e-inclusiebeleidstraject van Blenders aan werkt met lokale besturen.

Een startsessie. Hoe ziet dat eruit? Interne medewerkers, samen met politieke vertegenwoordigers en burgers gaan in gesprek met elkaar en wisselen gedachten uit rond e-inclusie. Een eerste stap in een beleidstraject om het thema breed en open te trekken vanuit een duidelijk kader.

Het traject zet daarna nog in op verbreding van het thema door intern de blik te verbreden met een aantal werksessies. Uit de werksessies komen actieplannen. Die worden voorgelegd aan medewerkers van het lokale bestuur en burgers. Waar moeten we zeker voor gaan? Wat is zeker belangrijk? Met die input beslist de gemeente waar ze op willen inzetten en tot actie overgaan.

Maar hoe schrijf je e-inclusieve acties? Spannend? Geen zorg. Blenders ondersteunt medewerkers een-op-een in het schrijven van e-inclusieve acties om aan de slag te gaan en op te nemen in het beleids- en beheersplan (BBC).

Wat vinden burgers van deze acties? In overleg met het lokaal bestuur kan besloten worden om burgers te betrekken om acties te bespreken en hun bevindingen mee te nemen.

Samenwerken rond e-inclusie is belangrijk om dit duurzaam te maken. De lokale regierol uitwerken verdient daarom de nodige zorg. Ook samenwerken met andere lokale besturen levert een win-win. Het traject werkt daarom op twee niveaus: op lokaal niveau en op regionaal niveau waar lokale besturen hebben besloten samen te werken rond het thema.

Kortom, werken aan een duurzaam, gedragen en breed lokaal e-inclusiebeleid in samenwerking met andere gemeentes.

Wil je weten wat Blenders hierin kan betekenen voor jouw lokaal bestuur?

Neem dan zeker contact op met Marjolijn Druyts.
Klik hier