Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

INNOVATIES

Combinatielogo Esf Vlaio3

SWITCH doet medewerkers ervaringsgericht leren

Met SWITCH mikt BLENDERS op ondernemingen en organisaties die ervaringsgericht leren bij hun medewerkers willen stimuleren. Dit project is erop gericht om de competenties en talenten van medewerkers op een innovatieve manier te versterken door te experimenteren met ervaringsgericht leren in een andere werkomgeving.
Geïnteresseerd of meer info?

Doelstelling SWITCH

Concreet zet SWITCH pilootprojecten op waarbij individuele medewerkers de kans krijgen om mee te draaien in een andere, nieuwe, prikkelende werkomgeving in een ander bedrijf waarbij ze on-the-job hun competenties en talenten kunnen aanscherpen. Met SWITCH bouwt BLENDERS een leeruitwisselingsnetwerk uit van bedrijven en organisaties die naast de uitwisseling ook mee nadenken over het verloop van het project. Op die manier kunnen we bekijken welke leeruitwisselingen mogelijk zijn tussen individuele werknemers van verschillende organisaties om vervolgens de nodige stappen te zetten tot implementatie. De frequentie, de duur en het aantal werknemers dat in de uitwisseling stapt is op maat van de onderneming.

Logo Switch Kempen1

Voor wie?

SWITCH staat open voor reguliere ondernemingen, social-profitorganisaties, sociale economie … Elke onderneming die wil investeren in een innovatief loopbaanbeleid van zijn medewerkers, vindt in SWITCH de juiste tools.

Voordelen SWITCH

SWITCH biedt tal van voordelen zowel voor de onderneming als voor de medewerkers. Als bedrijf ontvang je tijdelijk en binnen een afgesproken kader een nieuwe medewerker op de werkvloer, terwijl jouw eigen medewerker(s) de kans krijgen om nieuwe expertise op te doen in een ander bedrijf. In de implementatiefase (2020) kunnen er subsidies voorzien worden om de begeleiding op de werkvloer zo vlot als mogelijk te laten verlopen.

 • Ontwikkeling van medewerkers op een vernieuwende manier.
 • Innovaties stimuleren binnen en over organisatiegrenzen heen.
 • Verhoogde productiviteit en flexibiliteit van werknemers.
 • Duurzame talentontwikkeling.
 • Kennis uitwisselen op een niet-traditionele manier.
 • Blijvend binden en boeien van werknemers.
 • Leren on-the-job: leren vanuit concrete situaties, door zelf te beleven.
 • Efficiëntiewinst (kostenbesparing) bij het leren: maximale verankering van het geleerde.
 • Netwerkbevorderend op niveau van werknemers + bedrijven.
 • Leren in twee richtingen: niet enkel de deelnemer leert, maar ook de coach en de onderneming die zich als leerplek aanbiedt. Immers door de uitwisseling gaan alle betrokkenen kijken vanuit een andere bril en komt er feedback op bestaande gewoontes, manieren van werken. Ook de uitsturende organisatie zal leren doordat de werknemer met een frisse blik, met nieuwe kennis, energie en motivatie terugkeert.
Doe de jobswitch

Maatwerk staat centraal

Het maken van de juiste match is bepalend voor het welslagen van dit traject:

 • Voor het bedrijf/organisatie waarvan de medewerker in een SWITCH-traject stapt, is het van belang dat de leervraag in de lijn ligt van de langetermijndoelstellingen van het bedrijf, en dat hierop maximaal ingespeeld kan worden met de SWITCH-trajecten.
 • Voor de vrijwillige medewerker: SWITCH wil optimaal inspelen op de persoonlijke leervraag en leerdoelen van de medewerker, en daar de meest passende leerplekmatch voor creëren.
 • Voor het bedrijf/organisatie dat de medewerker een leerplek aanbiedt: De leerplek moet gericht zijn op de te verwerven competenties van de kandidaat-medewerker. Tevens moet hij voldoende gecoacht worden om de doelstellingen te behalen.

Wat verwachten wij van de deelnemers?

 • 2019: Deelname aan een beperkt aantal bijeenkomsten van het netwerk en mee denken over de te nemen stappen: selecteren van vrijwillige medewerkers, identificeren leernoden en leerdoelstellingen, matching, coaching voorzien bij medewerker die in jouw bedrijf binnen komt … Het eigenlijke projectwerk: hoe gebeurt de matching, opmaken juridisch scenario … gebeurt achter de schermen door onze projectmanager.
 • 2020: Implementatiefase van de uitwisselingen: individuele medewerkers krijgen de kans om mee te draaien in een andere, nieuwe, prikkelende werkomgeving in een ander bedrijf waarbij ze on-the-job hun competenties en talenten kunnen aanscherpen. De medewerkers worden op vrijwillige basis tijdelijk ingeschakeld in een ander bedrijf/organisatie, maar blijven op de payrol van hun onderneming.
 • In de praktijk zullen het wellicht mensen zijn met een HR-profiel die binnen de onderneming bezig zijn met thema’s als opleiding, loopbaan, levenslang leren … die het project opvolgen.

Meer info?

Aarzel niet om Stefan te contacteren indien je nog verdere vragen hebt.
Uiteraard komen wij het project graag nader toelichten
Combinatielogo Esf Vlaio3

Contactpersoon