Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

INNOVATIES

Logo Interreg Vlaanderen Nederland1

Waterstofregio 2.0: bouwen aan een ecoysteem

Looptijd: 2016 - 2020
Samen met sterke partners bouwen we verder aan een uniek eco-systeem rond waterstof in Vlaanderen en Nederland.

Waterstofregio 2.0

De samenwerking rond waterstof tussen Vlaanderen en Nederland is gestart in 2009 onder impuls van het Interreg-project ‘Waterstofregio Vlaanderen - Zuid-Nederland’. Binnen dit project, gecoördineerd door WaterstofNet, zijn een aantal unieke demonstratieprojecten gerealiseerd: 1 MW plant op restwaterstof, een nieuw bus-concept op waterstof, een waterstoftankstation in Vlaanderen voor heftrucks, een waterstoftankstation in Nederland voor bussen en auto’s, een vuilniswagen op waterstof en een vaartuig op waterstof.

O.a. op basis van deze resultaten werd in de regio Vlaanderen-Nederland een sterk eco-systeem rond waterstof ontwikkeld en is de regio actief betrokken bij een aantal Europese initiatieven.

Met het Interreg-project 'Waterstofregio 2.0', opnieuw gecoördineerd door WaterstofNet, wordt deze samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland verder verstrekt door bijkomende projecten te realiseren door en voor bedrijven in de regio.

BLENDERS werkt binnen dit project mee aan het versterken van het ecosysteem van industriële partners rond waterstof.

Dit project is mede tot stand gekomen door steun met Europese middelen en cofinanciering van de provincie Antwerpen.

Stand van zaken oktober 2018:

In nauwe samenwerking met WaterstofNet werden diverse contacten gelegd met bedrijven en organisaties uit de regio Kempen. Hieruit ontstond de behoefte om te bekijken of op termijn een waterstof-tankstation in de regio Turnhout gerealiseerd kan worden. BLENDERS voerde samen met WaterstofNet een eerste haalbaarheidsonderzoek uit naar zo'n tankstation in Turnhout. Diverse bedrijven en actoren werden benaderd, een mogelijke vestigingsplaats werd onderzocht, en eerste contacten met de lokale overheid werden gelegd. De voorlopige conclusie van het onderzoek luidt dat een tankstation wenselijk zou zijn voor diverse bedrijven in de omgeving, dat een vestigingsplaats op de huidige Philips-site de voorkeur zou dragen (gecombineerd met de huidige industriële waterstoftoepassing bij de productieprocessen van Signify), en dat de economische haalbaarheid in het verschiet ligt. Gedurende de komende maanden zal deze case verder bekeken worden.

In het eerste kwartaal van 2019 organiseerden we samen met WaterstofNet een infosessie organiseren rond waterstoftoepassingen voor bedrijven in de regio.

Waterstoftankstation Waterstofnet Helmond Webquality 5
Meer info over Waterstofregio 2.0 vind je hier
Logos Waterstofnet Europa Interreg Provincie
Logos partners Waterstof Net

Contactpersoon