Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

INNOVATIES

Combinatielogo Esf Vlaio3

Interne ICT-opleidingen BLENDERS

Op basis van een bevraging over leernoden bij het personeel organiseert BLENDERS vzw in de loop van 2019 en 2020 een aantal in-house opleidingen om een aantal competenties van de medewerkers te versterken.

Volgende opleidingen zullen georganiseerd worden:

  1. Werken in de Cloud
  2. One Note
  3. Werken met teams 365
  4. Haal meer uit Excel
  5. Digital Storytelling
  6. GIS
Afbeelding Opleiding

De meeste opleidingen staan open voor alle personeelsleden, enkel GIS is enkel bedoeld voor de medewerkers van het ecologisch team.

Op die manier versterkt BLENDERS vzw de verbetering van gelijke toegang tot een leven lang leren, vergroting van de kennis, vaardigheden en competenties van de beroepsbevolking en bevordering van flexibele leertrajecten.

Bijdrage vanuit ESF: 5.398,40 euro

Bijdrage vanuit VCF: 8.097,60 euro

Combinatielogo Esf 0 1

Contactpersoon