Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

DIENSTVERLENING

Uitvoering e Inclusiebeleid lokale overheden

Uitvoering van het e-inclusiebeleid van lokale overheden

De communicatie tussen het (lokale) beleid en de burger verloopt in toenemende mate via de digitale weg. Steden en gemeenten zetten in toenemende mate in op digitale dienstverlening. In de prioriteiten van het ‘Digital Belgium’ plan staat: “Burgers en bedrijven moeten tegen 2020 het contact met de overheid elektronisch via gebruiksvriendelijke applicaties kunnen afhandelen.”

De overheidsdiensten streven in hun communicatiekanalen met de burger idealiter naar een slimme mix of een zgn ‘blended’ dienstverlening volgens het click – call – face – home principe. Beleidsniveaus zetten de digitale weg in als verbindingsmechanisme, maar dienen er proactief over te waken dat burgers niet de dupe worden van het uitsluitingsmechanisme dat deze weg ook in zich draagt. Een aanzienlijke groep burgers kan of wil niet van digitale overheidsdiensten gebruik maken. Toch heeft de digitaliseringsbeweging zich bij de overheid ingezet, zowel in het aanbod als in het gebruik. In haar advies rond e-inclusie (2019) vraagt de SERV dat de Vlaamse overheid de e-inclusieve digitalisering ook uitdraagt naar de ruimere samenleving. Het blijft een belangrijke taak van de overheid om via het onderwijs maar ook via publieke computerruimten, begeleide e-loketten, laagdrempelige of kleinschalige initiatieven op maat te werken aan digitale (basis)vaardigheden en mediawijsheid.

Vanuit onze jarenlange ervaring binnen de Digidak-werking, waarbij we digitale basisvaardigheden toegankelijk maken voor zij die hierin een drempel ervaren, geven we graag mee vorm aan het e-inclusiebeleid van lokale overheden.

Samenwerking kan bestaan uit het organiseren van initiaties, vrije inloopmomenten, aanbod op maat. Steeds vertrekkend vanuit gebruiksnut, zonder de lokaliteit en laagdrempeligheid uit het oog te verliezen!

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?

Meer info over de Digidak-werking vind je op de website.
Klik hier

Contactpersoon