Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

DIENSTVERLENING

Digidak versterkt je buurt

Versterk samen met Digidak de sociale cohesie en overbrug tegelijkertijd de digitale kloof!

Digidak zet sinds 2003 in op het verkleinen van de digitale kloof en het samenbrengen van mensen. Zo zijn we uitgegroeid tot een werking met 37 locaties en 200 gedreven vrijwilligers. Onze impactdomeinen bestaan uit leerdrempels, ondersteuningsnetwerken, (digitale) attitude en ontmoeting.

Over Digidak

Digidak strekt zich uit over gemeenten in de provincies Antwerpen, Limburg en Oost-Vlaanderen. Het delen en verduurzamen van inzichten en methodieken is voor ons zeer belangrijk.

De Digidak-aanpak stelt mensen centraal: vrijwilligers versterken elkaar, versterken de cursisten en bezoekers en vice versa. Dit gebeurt in kleine groepen, lokaal ingebed bij partnerorganisaties (bibliotheken, buurthuizen, lokale dienstencentra ...).

We hebben een groot aanbod aan thema’s waarrond initiaties worden verzorgd door enthousiaste vrijwilligers in de eigen buurt. Ook organiseren we vrije inloopmomenten waar iedereen welkom is met zijn of haar (digitale) vragen.

De warme dynamiek tussen vrijwilligers, de betrokken gemeenten en het mede-eigenaarschap van cursisten en begeleiders zorgt voor een steeds groeiende leeromgeving waar eenieder vanuit goesting en oprechte motivatie bijdraagt en versterkt.

Digidak neemt de coördinatie, overleg, planning, opvolging, communicatie, documentatie en de omkadering van vrijwilligers op ons.

Meer info over Digidak vind je hier
Digidak versterkt je buurt1

Contactpersoon