Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

DIENSTVERLENING

Advies e Inclusiebeleid lokale overheden

Ondersteuning e-inclusiebeleid voor lokale overheden

Maken scholen in jouw gemeente gebruik van digitale kanalen voor communicatie met de ouders? Voorzien zij in voldoende vorming hierrond zodat iedereen mee is? Wie heeft hier zicht op? Ondersteunt de lokale overheid de inwoners bij het aanvragen van de groepsaankoop voor energie? Of doen burgers dit individueel. Is er ondersteuning voorzien? Zijn er online formulieren in te vullen door sociaal-culturele verenigingen? Kan iedereen deze zelfstandig invullen en is er ondersteuning mogelijk?

Niet alleen in de communicatie met de (lokale) overheid wordt van de burger gevraagd om zich digitaal te redden. Ook ten aanzien van diensten in de ruimere samenleving zijn we meer en meer aangewezen op online dienstverlening: onderwijs, gezondheidszorg, nutsvoorzieningen, arbeidsmarkt ...

Vanuit de jarenlange ervaring binnen de Digidak-werking formuleren we graag een advies rond een e-inclusiebeleid op maat van jouw stad/gemeente. We starten steeds vanuit een analyse van wat er al is en waar er nood aan is. Dit doen we door het verzamelen van informatie zowel binnen de stads-/gemeentediensten als binnen de eindgebruikers en middengebruikers (steekproefsgewijze informatieverzameling bij verschillende betrokken stakeholders). Korte feedbacklussen, participatieve aanpak, bevattelijk advies in klare en heldere taal. We staan ook in voor de nazorg en kunnen in overeenstemming met jouw dienst voorzien in een aantal opvolgmomenten en check-ups, al dan niet met usertest en user feedback.

Wil je meer weten over de Digidak-werking?

Je vindt alle info op hun website.
Klik hier

Contactpersoon