Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

DIENSTVERLENING

Arrows

Sterk duurzaamheidsbeleid in je onderneming met de SUSTATOOL

Doorlopend traject tot 31 augustus 2020
Mijn organisatie heeft interesse
Als duurzaamheidsambassadeur helpt Blenders jouw organisatie met het opstellen en implementeren van een daadkrachtig duurzaamheidsbeleid. We doen dit door je de praktische SUSTATOOL-methodiek aan te reiken. We scheppen een kader waar reeds bestaande en toekomstige acties in passen, met een focus op het maximaliseren van de toegevoegde waarde van je bedrijfsactiviteiten.
Vragen? Shoot! Herwin helpt je graag verder.
Combo Header

Wat is duurzaam ondernemen niet?

Duurzaamheid wordt nog vaak misbegrepen. Het is als term jammer genoeg een containerbegrip geworden en wordt wel eens enkel geassocieerd met fair trade, zonnepanelen, bioproducten of goede doelen; terwijl het meer kan zijn dan dat!

Wanneer men duurzaamheid niet meer bekijkt als iets wat in de marge meespeelt, maar effectief opneemt in de structurele bedrijfsvoering, wordt snel duidelijk wat het allemaal kan opleveren voor jouw bedrijf of organisatie. Denk niet in tijd en energie 'kost', maar eerder als 'investering'. We tonen je dat een efficiënt duurzaamheidsbeleid niet eens zo moeilijk hoeft te zijn...

Wat is duurzaam ondernemen dan wél?

Duurzaam ondernemen staat eigenlijk synoniem voor efficiëntie en je gezond verstand gebruiken.
Het gaat over het maximaliseren van de toegevoegde waarde van je bedrijfsactiviteiten voor zoveel mogelijk betrokkenen. En tegelijk het minimaliseren van de interne en externe milieu- en sociale kosten die gepaard gaan met bedrijfsprocessen (productie etc.). Duurzaamheid is slechts 20% innovatie en maar liefst 80% optimalisatie.


Klinkt dit allemaal nog te theoretisch? Kom dan gerust eens naar één van onze Sustatool activiteiten of neem contact op met Herwin. Volgende activiteit: Sustatool meetup 10 maart.


Want wellicht ga je als organisatie op vele vlakken al duurzaam aan de slag. Heeft jouw organisatie wel de wil om al deze losse acties aan elkaar te koppelen, maar nog geen systematische manier gevonden om dit ook daadwerkelijk te doen? Dan brengt Blenders raad. Hieronder lees je hoe we dit aanpakken.

Mijn bedrijf doet mee

Waarom een must voor ondernemers?

Een duurzaamheidsbeleid is voor bedrijven en organisaties niet langer een nice to have maar een must. De druk op bedrijven om duurzaam te ondernemen komt niet alleen van buitenstaanders (consumenten, investeerders, politiek, media en milieu) maar in toenemende mate vanuit de medewerkers zelf.

Duurzaam ondernemen kent geen enkel nadeel, we sommen enkele mogelijke gevolgen op:

 • Versterkend voor het imago
 • Positieve impact voor de samenleving
 • Een stimulans voor innovatie: Duurzaamheidsdenken verplicht een organisatie om na te denken over haar processen en zelfs over haar core business. Het biedt nieuwe kansen voor innovatie en nieuwe business opportuniteiten.
 • Langetermijnvisie: Aan de slag gaan met een duurzaamheidsbeleid dwingt bedrijven om een langetermijnvisie te ontwikkelen. Het opstellen ervan kan namelijk niet zonder korte- en langetermijndoelstellingen. Naast de geformuleerde doelstellingen is een duurzaamheidsverklaring van de directie ook een goed uitgangspunt. Een noodzakelijke basis om een goede dialoog aan te kunnen gaan met alle stakeholders.

Wat mag je verwachten?

We nemen je mee in een traject waar we je enerzijds op weg helpen met de Sustatool-methodiek, met ondersteuning van bedenker en UA-professor Hans Verboven. Anderzijds geven we vorm aan een lerend netwerk waar nuttige tips & tricks uitgewisseld kunnen worden en waardevolle ontmoetingen tot stand komen.

Sustatool?

De methode is gebaseerd op academische studies, inzichten rond project- en changemanagement en vooral op de praktijktest bij een 15-tal ondernemingen over een periode van meer dan 2 jaar.

De Sustatool-methode biedt een managementproces-aanpak waarbij diverse duurzaamheidsaspecten op systematische wijze in de dagelijkse werking uitgerold en gemonitord kunnen worden. De Sustatool is een toegankelijke, praktische, no-nonsense aanpak gebaseerd op een systeem van continue verbetering: je kijkt naar wat er reeds gebeurt binnen jouw organisatie en wat anderen doen. Vervolgens zet je in op wat je beter wil doen. Je koppelt de gekozen acties aan jouw doelstellingen, jouw projectplanning en projectuitvoering. Ten slotte voer je een controle uit om te zien of jouw doelstellingen werden bereikt.

Label Verticaal

 • Sustatool inspireert: doe een scan en je krijgt een plan met acties
 • Zorgt voor structuur in de initiatieven die je al neemt: resultaten worden zo zichtbaar en meetbaar
 • Helpt duurzaamheid integreren in de bedrijfsstrategie: wordt zo een automatisme op elk niveau vanuit het hart van het bedrijf
 • Deze methode betrekt werknemers en beloont initiatieven
 • De Sustatool verbindt + versterkt het netwerk rond je bedrijf: bevordert kansen waar je ze niet vermoedt
 • Legt de link tussen SDG's en maatschappij en creëert visibiliteit
 • De geïnvesteerde tijd verdien je dubbel en dik terug: via betere werkmethodes en efficiënter gebruik van bronnen

Lerend netwerk

50 organisaties die allemaal in +/- dezelfde tijdspanne aan de slag gaan met eenzelfde methodiek, het kan niet anders dan dat daar nuttige tips & tricks uit voortvloeien. Waar de ene tegenaan loopt, gaat bij de ander van een leien dakje en andersom.

Eens per kwartaal organiseren we een bijeenkomst.

Aangezien de Sustatool-methode gebaseerd is op de principes van projectmatig werken, gaan we tijdens de eerste bijeenkomst dieper in op het aanduiden van een interne trekker, het faciliteren van de workshops, het samenstellen van een stuurgroep en het gebruik van de Sustatool als project management tool.

Met die bagage zetten we alle organisaties afzonderlijk aan het werk, elk met hun individuele trekkers en stuurgroepen. Maar we laten jullie niet aan jullie lot over. We plannen namelijk elk kwartaal een bijeenkomst waarop de trekkers samen komen, waar we de voortgang bespreken. Een volgende bijeenkomst is gepland op 10 maart.

Vanuit Blenders houden we tussentijds regelmatig contact om individuele begeleiding te voorzien waar nodig.

Voor meer info en vragen kan je steeds terecht bij Herwin
powered by Typeform

Contactpersoon