Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

Nieuws

Logo turn Up academy Bewerkt

turnUp Academy: we gaan digitaal!

In een poging om schooluitval onder jongeren tegen te gaan, heeft turnUp Academy zich als doel gesteld om jongeren te begeleiden en te ondersteunen in hun educatieve reis. Met een focus op de stad Turnhout, waar schooluitval en armoede onder jongeren een zorgwekkende realiteit zijn, streeft de organisatie ernaar om het tij te keren en jongeren de kansen te bieden die ze verdienen.

Educatieve oriëntatie

turnUp Academy biedt een scala aan educatieve activiteiten aan jongeren van het vijfde leerjaar tot het einde van het eerste middelbaar. Elke zaterdagvoormiddag, behalve tijdens schoolvakanties, kunnen jongeren deelnemen aan educatieve doe-ateliers. Deze ateliers zijn ontworpen om jongeren hun talenten te laten ontdekken en verkennen door middel van presentaties, praktische sessies en bezoeken aan bedrijven en organisaties. De doe-ateliers worden aangeboden door professionals uit het werkveld. Het programma strekt zich uit over drie jaar, met een voorbereidend jaar in het vierde leerjaar.

Onze missie

Bij turnUp is de missie helder: het verminderen van schooluitval onder jongeren. Met alarmerende cijfers van 17,3% schooluitval in Turnhout, is de noodzaak om actie te ondernemen duidelijk. Bovendien groeit 27% van de kinderen in Turnhout op in armoede, waardoor de uitdagingen nog groter worden. turnUp Academy zet zich in om deze trends te keren door jongeren te ondersteunen en te begeleiden.

Onze educatieve benadering

Bij turnUp Academy worden jongeren actief aangemoedigd om talenten te ontwikkelen en te ontplooien. Het bieden van een ondersteunend netwerk vanuit de bedrijfswereld en streven naar maatschappelijke diversiteit staan centraal. Professionals en vrijwilligers creëren een omgeving waarin jongeren, ouders en gastdocenten zich gewaardeerd voelen. Ze geloven in de kracht van rolmodellen en een sterk sociaal netwerk voor de educatieve ontwikkeling van jongeren.

Turn Up Academy NB 0424

Taalvaardigheid

We zijn er ons van bewust dat taalvaardigheid een essentiële competentie voor de toekomst is. Door wekelijkse interactie tussen jongeren in kleine groepen te stimuleren, wordt taalontwikkeling natuurlijk gestimuleerd. Tijdens de doe-ateliers moedigen gastdocenten en begeleiders interactie aan, waardoor jongeren worden aangemoedigd om hun taalvaardigheden te verbeteren op een tempo dat bij hen past.

Meer weten over turnUp Academy?

turnUp Academy zet zich in om jongeren te helpen groeien, ongeacht hun achtergrond of omstandigheden. Met een sterke gemeenschapsgerichte benadering en een duidelijke visie op educatieve groei, belooft turnUp Academy een belangrijke rol te spelen in de toekomst van de jeugd in Turnhout.

turnUp Academy gaat operationeel van start in september 2024. Je kan alle stappen die we zetten volgen via onze website of via Instagram en Facebook.