Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

Nieuws

Logos Switching Talent ESF2

Switching Talent stimuleert leren door werkplekuitwisselingen

Het project Switching Talent zet op een vernieuwende manier in op het versterken van competenties en talenten van werknemers. Individuele werknemers krijgen de kans om mee te draaien in een andere, nieuwe, prikkelende werkomgeving en scherpen on-the-job hun competenties en talenten aan.

Het lijkt bijna te mooi om waar te zijn. Werknemers krijgen de kans om in een ander bedrijf bij te leren, terwijl hun loon gewoon verder wordt betaald. Een pilootproject dat in 2019 opstartte, was genoodzaakt te stoppen omwille van de coronacrisis, maar nu is de tijd rijp om Switching Talent te introduceren op de Vlaamse arbeidsmarkt.

Op basis van de leerwensen van een werknemer, gaan we op zoek naar een passende onderneming om te ‘switchen’. Met ondersteuning door een coach krijgen deelnemers de kans om minstens 14 uur mee te draaien en bij te leren in een andere onderneming. Na afloop krijgen de deelnemers een leercertificaat.

De projectpartners zien heel wat voordelen aan Switching Talent, zowel voor ondernemingen als voor werknemers: “Switching Talent zorgt voor een versterkt leereffect”, zegt Stefan Helsen van Blenders. “Wanneer je als werknemer on-the-job in een nieuwe werkplek wordt ondergedompeld en leert door het zelf te ervaren en te beleven, is er een sterke verankering van de opgedane kennis. Mensen kunnen op een veilige manier ervaren wat het betekent om even mee te draaien in een andere organisatie. Uiteraard is het netwerkbevorderend zowel op niveau van de werknemers als op niveau van de organisaties. En het gaat om leren in twee richtingen: niet enkel de deelnemer, maar ook de coach en de onderneming die zich als leerplek aanbiedt, leren bij. Ook de uitsturende organisatie leert doordat de werknemer met een frisse blik, met nieuwe kennis, energie en motivatie terugkeert.”

Positieve reacties

Een veertigtal werknemers uit verschillende Vlaamse bedrijven en organisaties nam deel aan het pilootproject, en de reacties waren zeer positief. Zowat alle deelnemers zouden opnieuw willen gaan bijleren in een andere organisatie. Werknemers kunnen kiezen voor een job die aansluit bij de verwachtingen, of krijgen de kans om enkele dagen van iets heel anders te proeven.

“Het is een andere manier van leren en ideaal om inspiratie op te doen. Van een Switch zal je altijd iets leren dat je mee kan nemen naar je eigen organisatie. Deze vernieuwende manier van leren geeft je terug een frisse kijk op de zaken. Ik heb nooit eerder zoveel bijgeleerd op twee dagen tijd”, aldus één van de Switchers.

Over Switching Talent

Switching Talent is een samenwerkingsproject van Time4Society, Acerta Consult, Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen vzw en Blenders, en wordt gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Meer info over Switching Talent vind je hier

Heb je nog vragen?

Dan helpt Stefan je graag verder.
Klik hier
Logos Switching Talent
Combinatielogo ESF