Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

Nieuws

Slotevenement lerend netwerk circulair werkt 23112023 53363812214 o

Sociaal en circulair ondernemen werk(t)!

In 2020 verenigden Vlaanderen Circulair en Departement Werk en Sociale Economie (WSE) hun krachten om sociaal-circulair ondernemerschap in Vlaanderen te versnellen. Beide organisaties ontvingen signalen dat sociale en circulaire economie elkaar potentieel kunnen versterken. Om dit waar te maken, was er nood aan verbinders die de brug slaan tussen verschillende actoren die elkaar onvoldoende kenden. Zo ontstond het idee van een sociaal-circulaire hub. Concreet ondersteunden Departement WSE en Vlaanderen Circulair 12 sociaal-circulaire hubs (waaronder de Sociaal-Circulaire Hub Kempen+) verspreid over Vlaanderen, met als objectief de circulaire en sociale transitie meer slagkracht te geven. Via de hubs introduceren ze bruggenbouwers die opportuniteiten spotten, de juiste mensen rond tafel brengen en een idee vertalen naar actie.

Om de resultaten van de sociaal-circulaire hubs te maximaliseren, engageerde de Koning Boudewijnstichting zich om een lerend netwerk tussen de hubs op te zetten. Möbius organiseerde dit lerend netwerk de afgelopen drie jaar waarbij de hubs individuele en collectieve begeleiding ontvingen. Op die manier konden zij van elkaar leren en elkaar inspireren.

In dit eindrapport lees je er alles over