Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

Nieuws

BUDDY MIGRANTS PRIMARY

Plaatsgebonden potentieel in vijf landen ontsloten: scholen transformeren tot hubs voor integratie

In een tijd waarin de samenleving steeds diverser wordt, is het essentieel om de kracht van pluriculturaliteit te erkennen en te benutten. Met dit uitgangspunt bundelen zes partners uit België, Oostenrijk, Slovenië, Griekenland en Cyprus hun krachten om scholen te transformeren tot centrale hubs voor integratie. Dit tweejarige project, Buddy Migrants, dat loopt van 1 januari 2023 tot 31 december 2024, streeft ernaar om een gemeenschap te bouwen rondom kinderen en jongeren, in het bijzonder die met een vluchtverhaal.

Doelstellingen

Door het versterken van de rol van scholen in de gemeenschap, beoogt dit project het potentieel van onderwijsinstellingen te maximaliseren als plaatsen van ontmoeting en groei, niet alleen voor leerlingen maar voor de hele gemeenschap. Leerkrachten, ouders, lokale bedrijven en begeleiders vormen samen een ondersteunend netwerk dat essentieel is voor de integratie en persoonlijke ontwikkeling van jongeren.

Activiteiten

Het project omvat een reeks activiteiten, waaronder diepgaand onderzoek en enquêtes onder leerkrachten om de uitdagingen en behoeften in kaart te brengen. Deze inzichten vormen de basis voor de ontwikkeling van een educatieve toolkit en een online platform. Daarnaast worden lokale netwerken en activiteiten opgezet om betrokkenheid te stimuleren en de behoeften van belanghebbenden onder de aandacht van overheidsinstanties te brengen.

Impact

De verwachte impact van het project is veelzijdig:

  • Versterking van de capaciteiten van leerkrachten om interculturele en mondiale burgerschapsdimensies in hun lesaanpak te integreren.
  • Vergroting van het bewustzijn bij inheemse EU-ouders en leerlingen over ongelijkheden en culturele diversiteit.
  • Stimulering van de mobilisatie van ouders en leerlingen in acties die sociale inclusie bevorderen.
  • Verbetering van de capaciteit van projectpartners om transnationaal samen te werken aan kwalitatief hoogstaand intercultureel en mondiaal burgerschapsonderwijs.

Call to action

Ben je actief in het onderwijs of jeugdwelzijnswerk in België, Oostenrijk, Slovenië, Griekenland of Cyprus? Sluit je aan bij dit initiatief om gezamenlijk te werken aan een inclusievere toekomst. Jouw bijdrage is cruciaal om de doelen van dit project te realiseren en een positieve impact te maken op de gemeenschappen waarin we leven.

Consortium

Het consortium achter dit project bestaat uit zes partners verspreid over vijf landen, waaronder Blenders en The Square Dot Team uit België, Synthesis Center for Research and Education uit Cyprus, Drustvo Za Razvijanje Prostovoljnega Dela Novo Mesto uit Slovenië, InterAktion uit Oostenrijk en Innovation Hive uit Griekenland.

Wil je meer info of deelnemen aan dit baanbrekende initiatief?

Neem dan contact op met Artemis Kubala. Samen maken we het verschil voor een inclusieve toekomst.
Klik hier
Logos partners Buddy Migrants
Cofunded by Erasmus breed