Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

Nieuws

Verlenging SC Hub met logos aangepast

Sociaal-Circulaire Hub Kempen gaat door!

We zijn natuurlijk nooit gestopt met onze Sociaal-Circulaire Hubwerking, maar waren toch zeer blij dat we onlangs het formele nieuws kregen van het Departement Werk en Sociale Economie dat we met de 12 sociaal-circulaire hubs binnen #CirculairWerk(t) een extra anderhalf jaar verder kunnen en mogen werken aan onze hubwerking en doelstellingen ('Fase 4') in het kader van de oproep “Verlenging Circulair Werk(t)! – 2024-2025”.

In 2024-25 zal de Sociaal-Circulaire Hub verder werken aan de 4 initiële doelstellingen, met uitbreiding van doelstelling 5:

 1. Het organiseren van netwerking tussen circulaire-economieactoren / tussen circulaire-economieactoren en organisaties met interesse in circulaire economie
 2. Het creëren van bewustwording rond circulaire economie bij burgers en bedrijven
 3. Het mee realiseren van de implementatie van concrete nieuwe circulaire initiatieven met sociale impact
 4. Het mee realiseren van nieuwe circulaire diensten of opdrachten voor erkende sociale-economiebedrijven
 5. Aangevuld met de doelstelling om op basis van de leerlessen en opportuniteiten de activiteiten bij te sturen en verder in te zetten op een verankering op het lokaal niveau

Hiervoor willen we nog meer inzetten op versnellen en opschalen van circulaire cases. Onze originele 2 pijlers “Sensibiliseren” en “Realiseren” blijven hierbij nog steeds van toepassing.

 1. SENSIBILISEREN rond sociaal-circulaire economie en het belang ervan. Met als doel vragen en ideeën m.b.t. circulair ondernemen richting de Hub te laten stromen.
 2. Het REALISEREN van concrete projecten staat centraal in de Hub. We definiëren cases, nemen deze vast met de juiste partners en werken deze uit naar concrete projecten.

Daarenboven gaan we nog meer inzetten op het verbindend potentieel van de Hub. Vragen weten ons inmiddels op een organische manier te vinden, rechtstreeks of via diverse stakeholders. Daarbij zien we het als de hoofdtaak van de Hub om individuele cases door te verwijzen naar diverse partners en stakeholders zoals VLAIO, UNIZO, VITO, Thomas More, de sociale-economiebedrijven in de regio, ... en circulaire ondernemers te matchen met andere ondernemers in hun circulaire waardeketen.

Vanuit ons helikopterzicht zoeken we steeds naar die individuele cases waar we veel potentieel in zien die we vervolgens bundelen in wat we 'clusters' noemen. Enkele partijen die samenwerken rond bv. een bepaalde materiaalstroom, op grotere schaal overheen een grotere regio zoals de provincie. Hierbij gaan we actief de synergieën verkennen met onder meer Provincie Antwerpen en het nieuwe provinciale initiatief Maatwerkt die de erkende collectieve maatwerkbedrijven met een vestiging in de provincie Antwerpen verbindt.

Bij complexere vraagstukken weten we de weg te vinden naar die partijen die op nog hoger niveau, bv. Vlaanderenbreed, mee verbindingen kunnen leggen zoals sectorfederaties, VLAIO, OVAM, Vlaanderen Circulair etc. Dit in samenwerking met de andere Vlaamse Sociaal-Circulaire Hubs.

Blenders is promotor van de Hub, maar kan dit uiteraard niet alleen. De Hub staat of valt met een sterk partnerschap. Daarnaast doen we een beroep op een grote groep stakeholders als klankbord.

De 6 oorspronkelijke partners (VITO, Open Manufacturing Campus, Lidwina, Stadsregio Turnhout, UNIZO Provincie Antwerpen, Thomas More hogeschool) blijven betrokken, gedreven door de overtuiging in de toegevoegde waarde van de circulaire transitie. Hoewel de hubwerking in de Kempen met zijn 2,5 jaar nog pril te noemen is, hebben we al heel wat energie en potentieel in de regio ervaren. We hebben een knap aantal individuele cases mogen begeleiden, clusters opgezet en zelfs enkele ecosystemen vormgegeven. Daarnaast hebben we een vruchtbare uitwisseling met andere hubs. We wensen op dit elan verder te gaan, met de nodige aanpassingen om onze werking te verbeteren. Dit sluit aan bij de door WSE voorgestelde focus op groei en impact, om zo de circulaire transitie te versnellen en op te schalen.

Daarnaast breiden we het partnerschap uit met maar liefst 4 nieuwe partners. Om nog concreter in te pikken op lokale synergieën met Stad Turnhout. Om ook overkoepelend synergieën te verkennen met de Provincie Antwerpen. En om in tandem met sociale-economie-initiatieven A-kwadraat en SW-WEB hun circulaire ambities tot uiting te brengen in concrete cases.

In onze volgende nieuwsbrieven/posts volgt meer nieuws over onze partners, inspiratie uit onze circulaire cases en aankondigingen van events rond circulariteit.

En natuurlijk hebben we jullie input ook nodig!

 • Wil jouw bedrijf inzetten op circulair ondernemen?
 • Wil je je afvalberg verkleinen, maar weet je niet hoe?
 • Werk je reeds aan een circulair businessmodel, maar ontbreken er enkele cruciale schakels
 • Ben je benieuwd welke rol een maatwerkbedrijf kan spelen in dit proces?
 • Is jouw bedrijf actief in de sociale economie en zie je kansen in samenwerkingen rond circulariteit?
 • Heb je een andere nood of heb je een ander idee?

Laat het ons weten via een e-mail aan herwin.daniels@blenders.be of jan.vanlaer@blenders.be.

Logos Sociaal Circulaire Hub 2024 2025