Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

Nieuws

Afbeelding Blik open er Handen

Blik-open-er

Met Blik-open-er willen we met een open en brede blik kijken naar de sectoren onderwijs, welzijn en zorg. Enerzijds doen we dit door onze doelgroep, kortgeschoolde vrouwen met een migratieachtergrond, de kans te geven om kennis te maken met het werken in de zorgsector. Anderzijds kunnen werkvloeren hun kennis overbrengen en de doelgroep warm maken voor een job in hun sector. We zetten in op wederzijdse laagdrempelige ontmoeting.

Over Blik-open-er

Het Blik-open-er project is tot stand gekomen met ESF-middelen en vormt een partnerschap tussen Blenders vzw en Vormingscentrum Hivset. Onze organisaties hebben de handen in elkaar geslagen om van dit project een succes te maken.

Voor de uitrol van het project kunnen we in verschillende regio’s werkzaam zijn. We starten alvast in Antwerpen Stad, Turnhout en Kortrijk en kunnen ook in andere regio’s aan de slag gaan. Op deze manier creëren we een breed draagvlak voor het project.

Buitenschoolse kinderopvang, kleuterschool of woonzorgcentrum

Onze kandidaten kunnen kiezen voor een werkvloer naar keuze, namelijk: buitenschoolse kinderopvang, kleuterschool of een woonzorgcentrum.

Ter plekke gaan zij, samen met een begeleider op de werkvloer, een traject doorlopen waarbij kennismaking en van elkaar leren centraal staan.

De kandidaten zullen kunnen observeren en proeven welke taken er bij een job in deze sectoren komt kijken.

Afbeelding Blik open er Kinderen

Hoe gaat het praktisch in zijn werk

Tijdens dit traject zullen de kandidaten ook tools aangereikt krijgen waarmee ze aan de slag gaan.

De medewerkers van Blik-open-er hebben een activiteit ontwikkeld die kandidaat en begeleider samen zullen uitvoeren. Het doel van deze activiteit is om te komen tot het oog hebben voor elkaars culturele achtergrond. Zo komen ze tot cultuursensitief handelen. Aangevuld met vormingsmodules rond dit thema, geeft dit zowel de kandidaat als de werkvloer de kans om hier meer bewust mee om te gaan.

Vanuit het Blik-open-er team zal er ondersteuning aangeboden worden. De medewerkers zullen regelmatig de vinger aan de pols houden met de kandidaten en werkvloeren. Zo staan zij er niet alleen voor en hebben zij een vangnet daar waar nodig is.

Een Blik-open-er traject duurt drie maanden waarbij de intensiteit te bepalen is tussen kandidaat en werkvloer. Het is de bedoeling dat alle partijen tevreden zijn met het engagement dat ze aangaan.

Wil je meer weten over dit fijne project?

Neem dan een kijkje op onze projectenpagina of contacteer ons via info@blik-open-er.be of 0485 18 11 10.
Klik hier

Kom luisteren naar een voorstelling van Blik-open-er

In maart organiseren wij een aantal keer een warm onthaal.

Dit is een moment waarop je kan komen luisteren naar een uitgebreide voorstelling van Blik-open-er en waar je ook al je vragen kan stellen.

Hou zeker onze website in het oog voor meer informatie hierrond en/of contacteer ons hierover.

Neem zeker ook een kijkje op de website van Blik-open-er voor nog meer informatie
Logos Blik open er1