Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

Nieuws

Buddy Migrants

Onderwijs in een pluriculturele context: groeikansen

In het kader van project BuddyMigrants (dat grond gaf om in Turnhout te starten met de turnUp academy), zijn leerkrachten in Cyprus, Griekenland, Slovenië, Oostenrijk en België bevraagd. Deze bevraging was het vertrekpunt voor desk research waarin waardevol les-, lees- en ondersteuningsmateriaal werd verzameld en geanalyseerd op hun hands-on bruikbaarheid in een klascontext en hun lokale en Europese toepasbaarheid.

Op vlak van educatie over duurzame ontwikkeling, wereldburgerschap, intercultureel onderwijs, en de dekolonisatie van curricula in het Belgische onderwijssysteem, brengt deze analyse voor wat betreft de Belgische context het volgende onder de aandacht.

  1. Er zijn nog stappen te nemen op vlak van het bevorderen van een inclusieve en diverse leeromgeving, met bijzondere aandacht voor de integratie van studenten met verschillende culturele achtergronden.
  2. Leerkrachten geven aan dat er behoefte is aan training en middelen, zeker om responsief én proactief om te kunnen gaan met stereotype threat en stereotype reactance.
  3. Het is nodig om educatieve curricula te herzien om een meer rechtvaardige en inclusieve benadering van onderwijs te waarborgen.

Meer info over BuddyMigrants?

Neem dan contact op met Artemis Kubala of Jan Van Laer.

Cofunded by Erasmus1