Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

Nieuws

Case Code Connect 1

Modulaire bank Code/Connect - Een pilootproject binnen het Living Lab Kunststoffen

Het Living Lab Kunststoffen, met promotoren Blenders en werecircle, wil via 10 deelexperimenten een hefboom creëren voor circulariteit in de kunststoffensector. Voor elk van de cases gaan we na waarom inzameling of recyclage van de plastics tot op heden niet gebeurde, hoe dat in de toekomst wel kan en wat er precies nodig is om hoogwaardige circulaire strategieën de standaard te laten worden. We verbinden hiervoor de hele waardeketen en komen zo tot nieuwe ontwerpstrategieën met plastics en tot blauwdrukken voor nieuwe inzamel-, demonteer-, sorteer- en productieorganisatie in korte keten. Graag zetten we de case 'Modulaire bank Code/Connect' in de kijker; een intensieve samenwerking tussen werecircle, Bram Kerkhofs Design Studio (ontwerp) en Govaplast (productie). De gemeente Tervuren is pionier in het gebruik van deze bank.

Pilootproject binnen het Living Lab Kunststoffen

De ambitie

Dit Living Lab bouwt aan de ambitie om van recyclage het laatste vangnet voor plastic afval te maken en om plastic voorwerpen, onderdelen en grondstoffen te laten circuleren in korte ketens. Zo wordt de gecumuleerde waarde over de hele levenscyclus gemaximaliseerd en blijven grondstoffen behouden. Die veranderingen vragen om diepgaande transities op het gebied van:

  • het circulair ontwerpen met plastics,
  • de lokale organisatie van de plastics waardeketen.

10 use cases vormen het hart van dit Living Lab

Bij de keuze van de cases ligt de focus op het zo hoogwaardig mogelijk recupereren van harde kunststoffen die vandaag richting verbrandingsoven gaan. Daar is de grootste ecologische, maatschappelijke en economische winst te boeken. Voor elk van die cases gaan we na waarom inzameling of recyclage van de plastics tot op heden niet gebeurde, hoe dat in de toekomst wel kan en wat er precies nodig is om andere circulaire strategieën de standaard te laten worden. We verbinden hiervoor de hele waardeketen en komen zo tot nieuwe ontwerpstrategieën met plastics en tot blauwdrukken voor nieuwe inzamel-, demonteer-, sorteer- en productieorganisatie in korte keten. Die verankeren we

  • in verschillende academische en professionele curricula (ontwerp en chemie),
  • in beleidsaanbevelingen (OVAM, werkagenda’s Vlaanderen Circulair),
  • in sectoroverleg (Interafval, Essenscia, HERW!N, Groep Maatwerk) en
  • via het netwerk van Sociaal-Circulaire Hubs in Vlaanderen.

Heb je interesse in dit ontwerp of ben jij ook op zoek naar een andere manier om met plastics om te gaan?

Neem dan zeker contact op met:

VLAIO is hét aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor alle ondernemers in Vlaanderen. We stimuleren en ondersteunen innovatie en ondernemerschap en dragen bij aan een gunstig ondernemersklimaat. Dit doen we in samenwerking met tal van partners.

VLAIO zet volop in op circulair ondernemen. Daarom kreeg dit project VLAIO steun én middelen van het NextGenerationEU fonds van de Europese Commissie.