Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

Nieuws

27 maart 2021 Mentes standpunt deel 1 2

Kinderopvangsector wil mee aan tafel met alle kind-actoren

Met de nieuwe coronamaatregelen wordt het opnieuw tanden bijten en doorzetten. Voor de sector kinderopvang des te meer. Hun blijvende inspanningen lijken onder de radar te blijven van media en springende politici. Sinds maart 2020 blijven voorzieningen in de kinderopvang open. Ook al sputtert de motor soms, ze blijven recht, al meer dan een jaar, in altijd weer wisselende omstandigheden en draaiboeken. Om er te zijn voor kinderen, om er te zijn voor ouders, gezinnen die geen andere uitweg vinden, met een blijvende inzet ondanks de zwaarte op hun eigen schouders. Als zelfs het onderwijs stil valt, blijft de kinderopvang open.
Voor meer info kan je terecht bij Carine

Laten we duidelijk zijn: voor de kinderen én de gezinnen die er komen, betekent dit écht meer dan ‘opvang’. Met een pedagogische visietekst die hiervoor in Vlaanderen de bakens uitzet, werkt deze sector al jaren aan zoveel meer dan opvang alleen. Kinderbegeleiders combineren zorg voor kinderen met een zorgvuldige aandacht voor hun welbevinden en ontwikkelingskansen. Kinderen kunnen er zichzelf zijn, samen met anderen groeien en krijgen er kansen die ze thuis soms niet krijgen. Tegelijk betekenen kinderbegeleiders voor verschillende jonge ouders een bron van steun en erkenning, zéker in deze onrustige tijden.

Heel wat voorzieningen binnen de kinderopvang moeten tegelijk ook hun zaak bedrijfsmatig runnen. Niet elke opvang kan op voldoende subsidies rekenen om hun werking te garanderen. Openblijven met minder kinderen aanwezig, betekent in de feiten ook minder inkomsten. Tegelijk ligt ook hier een puzzel van kinderbegeleiders die in quarantaine moeten, bubbels die kleiner worden en kwaliteit die je elke dag gegarandeerd wil zien voor het kostbaarste bezit in onze samenleving. Ja, zo werkt de kinderopvang ook. Ook in deze sector betekent dit na een jaar rode cijfers en overlopende hoofden.

Kinderopvang moet mee aan de tafel

Met een hart voor gezinnen en hun kinderen, maar in steeds minder makkelijke omstandigheden, blijven kinderopvangvoorzieningen er staan. Zonder vaccinatie en met een even groot engagement. Vandaar zijn we fier dat we elke dag opnieuw met deze groep mogen werken. We willen hen graag zeggen: hou vol, we zijn er voor jullie.

Onze vraag is daarbij duidelijk: kinderopvang moet mee aan tafel. Kinderopvang is een schakel in een geheel en groter traject dat kinderen en gezinnen in onze samenleving ondersteunt. In deze coronatijden staan opvangvoorzieningen te vaak voor voldongen feiten. Ze blijven over als laatste en enige opvang, als alle andere actoren sluiten. Alleen in synergie en met respect voor de gedeelde verantwoordelijkheid in het traject van kinderen en gezinnen, kan deze stille motor in onze samenleving weer optimaal draaien en zullen voorzieningen en kinderbegeleiders zich gewaardeerd voelen.

27 maart 2021 Mentes standpunt deel 1

Over Mentes vzw

Mentes is de naam van vzw Ondersteuningsnetwerk Kinderopvang. Met steun van het Agentschap Opgroeien biedt Mentes vraaggestuurde ondersteuning over verschillende thema’s binnen de sector kinderopvang. Ons netwerk bestaat uit 21 gespecialiseerde ondersteuningsorganisaties die de krachten bundelen. Zo is onze ondersteuning ingebed in een breder achterliggend netwerk dat de uitwisseling van kennis en expertise, aanpak, materialen en acties mogelijk maakt.

Meer info over Mentes vind je hier
Carine Breugelmans Mentes1