Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

Nieuws

Digidak ZOERSEL

DIGIDAK, een partner voor digitale ontzorging

Digidak heeft zich, vanuit haar expertise binnen e-inclusie, opgeworpen als een sterk gewaardeerde partner voor de gemeenten en steden met een Digidak-werking. Zo staan we lokale besturen, hun dienstverlening en de organisaties die met de meest kwetsbaren werken bij met advies en concrete hulp rond de digitale dienstverlening en de opmaak van een e-inclusieplan op lokaal niveau. Sinds kort bieden we deze dienstverlening ook aan steden en gemeenten aan, met wie we nog geen samenwerking hebben.

Aan de slag met lokale overheden

We helpen lokale besturen om een onderbouwd en duurzaam beleidsplan op te stellen rond digitale inclusie, waarbij we speciale aandacht hebben voor de meest kwetsbaren in de samenleving. We gaan hierbij steeds uit van het meerjarenplan, actieve partnerschappen met de bestaande dienstverlening, formeel én informeel. Door sterk in te zetten op deze integrale samenwerking en onze complementariteit in de verf te zetten, bieden we een meerwaarde op het bestaande aanbod. We hebben zo een actieve opdracht lopen voor o.a. Stad Turnhout en Stad Halle (Vlaams-Brabant). Andere lokale overheden bevragen ons – hands-on – vanuit de bestaande platformwerking over nieuwe invalshoeken en acties op het terrein.

Een gedragen, afgestemd e-inclusieplan is er 2 waard

In Turnhout werd een actief adviesorgaan opgezet, schouder aan schouder met het lokale bestuur en andere organisaties zoals Basiseducatie Kempen en AIF+ die binnen de stad aan de slag zijn rond (digitale) basisvaardigheden.

Ook onze actieve betrokkenheid in de regionale oefening met IOK en de gesprekken met de regisseurs sociale economie, past hier volledig in. We geven mee vorm aan ideeën die bij (een netwerk van) lokale besturen ontstaan, met de komende Vlaamse relanceplannen in het achterhoofd. Om te aligneren met dit bovenlokale beleid, zijn we een stem in de taskforce e-inclusie van Vlaanderen.

Digidak in de praktijk

Digidak is vanuit 20 jaar ervaring een betrouwbare partner om het Vlaamse en lokale beleid mee vorm te geven en voor een stuk mee uit te rollen. Denk dan aan openbare computerruimtes ingebed in actieve vindplaatsen in de regio, maar ook aan het werven, opleiden en ondersteunen van lokale vrijwilligers en het aanbieden van vormingen op maat. Deze vormingen bereiken een zeer heterogene doelgroep: van schoolgaande jeugd (Jong Digidak) tot senioren, actieve burgers en lokale trekkers, maar ook anderstaligen en mensen zonder sociaal netwerk. In coronatijden hebben we getracht om maximaal te blijven werken aan e-inclusie, door bv. onze contactloze digipunten voor een permanente hulplijn, in diverse gemeenten.

Met Informatek als belangrijke partner bereiden we de uitrol van een uitleendienst voor de gehele Kempen en ver daarbuiten voor. Ons basisprincipe: lokale besturen een passende, nieuwe, kwaliteitsvolle dienstverlening vanuit sociale economie leveren, die tegelijk ontzorgt, versterkt én waarbij de toegang tot kwaliteitsvol IT-materiaal vergroot.

Wil je meer weten over het maatwerk dat Digidak jou kan bieden als lokale overheid of organisatie?

Contacteer dan Kirsten Dewaelheyns.
Logo digidak1