Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

Nieuws

MADAM Vraagtekens

Indrukwekkend circulair initiatief: Blenders en partners helpen houtindustrie te verduurzamen

In de stap naar een duurzamere toekomst heeft maatschappelijke impactorganisatie BLENDERS vzw een indrukwekkende samenwerking tot stand gebracht. Door de bestaande Sociaal-Circulaire Hubwerkingen Kempen+ en Gent te activeren, heeft BLENDERS diverse belanghebbenden samengebracht om gezamenlijk de uitdagingen en kansen in de circulaire transitie van de houtmateriaalstroom aan te pakken.

Waarom deze samenwerking?

“De houtindustrie staat voor enorme uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en afvalbeheer. In België belandt jaarlijks tonnen houtafval op stortplaatsen, terwijl het potentieel voor hergebruik enorm is. Het project 'Hergebruik Hout' heeft als doel om maar liefst 20% van het resthout te identificeren als geschikt voor hergebruik. Dit betekent dat we 400 kton hout per jaar een nieuw leven willen geven,” zegt Geert Krekel van Blenders.

Uitdagingen en potentiële impact

Deze ambitieuze samenwerking brengt verschillende partijen samen, waaronder bedrijven, onderzoeksinstituten, afvalintercommunales en lokale overheden, om een circulaire aanpak te ontwikkelen voor de gehele levenscyclus van hout. Het is niet alleen een kwestie van afval verminderen; we streven naar een CO2-uitstootreductie van ongeveer 52.000 ton kg per jaar. Dit komt overeen met 0,7% van de totale CO2-uitstoot in Vlaanderen, met referentiejaar 2021.

"Met het project willen we niet alleen afval verminderen, maar ook duurzame businessmodellen ontwikkelen die de hele keten versterken," aldus Geert Krekel.

Partners bundelen krachten

De kracht van deze samenwerking komt voort uit de diverse partners die betrokken zijn. Impactorganisatie Blenders en bedrijvencentrum De Punt leiden het project, ondersteund door sectororganisatie Wood.be, kennisinstelling VITO, maatwerkbedrijf A-kwadraat, en recyclagebedrijf Recubela.

Pieter Werrebrouck van De Punt: "Dit is een unieke kans om als bedrijvencentrum een verschil te maken en te laten zien dat duurzaamheid hand in hand gaat met zakelijk succes.

Met waardevolle medewerking van de steden Gent en Turnhout en andere stakeholders [waaronder maatwerkbedrijf A-kwadraat en sociale-economie-initiatief ResourceLab, onderdeel van WEB, dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt betrekt], voegt deze alliantie een krachtige dimensie toe aan de circulaire transitie van de houtmateriaalstroom.

Deze samenwerking markeert niet alleen een cruciale stap voorwaarts in duurzaamheid, maar is tevens een inspirerend voorbeeld van wat mogelijk is wanneer verschillende organisaties hun krachten bundelen voor een gemeenschappelijk doel.”