Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

Nieuws

2019 11 26 E Inclusiedag

Digidak: waar engagment groeit

Digidak zet in op versterking van digitale vaardigheden. Dat klopt, maar dat is niet de enige doeloriëntatie. Digidak-locaties zijn relationeel ontworpen krachtige leeromgevingen, ingebed in lokale ontmoetingsplaatsen.

Participeren aan de praktijk, aan de groep, aan het netwerk, is het uitgangspunt voor 'leren' binnen digidak. Het is een 'open leerproces': wat wordt geleerd ligt niet strikt op voorhand vast, en kan per deelnemer verschillen.

Zo kan vrijwillige begeleider Jan geleerd hebben hoe je informatie op een bevattelijke manier overbrengt. Cursist Mieke leerde hoe ze haar bankzaken met een app op de smartphone kan regelen. Cursist Mona overwon haar verlegenheid om in groep te spreken. Paul van de dienst gelijke kansen krijgt voeling met de vrijwilligers in zijn gemeente. Hope die nog niet zo lang hier woont heeft mensen leren kennen uit haar buurt waar ze terecht kan met vragen over de schoolkeuze voor haar dochtertje. Myra leerde haar buurman kennen en heeft aangeboden om naar de winkel te gaan wanneer hij slecht ter been is.

Het digitaal excuus is een dankbare en neutrale toegang tot fijnmazig werken rond sociale cohesie.

Koffieinternet Blenders Logo

Meer weten? Mee doen?

Neem dan snel contact op via
www.digidak.be