Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

Nieuws

Fred van Diem Vogelbescherming Fotogalerij

Groot EU-project voor natuurinclusief bouwen

Nederland en Vlaanderen gaan samen aan de slag voor de natuur in de stad. Met het Europese project ‘Natuur-inbouw’ werken Vlaamse en Nederlandse overheden, bedrijven en instellingen samen om vogels, vleermuizen, bijen en planten een blijvende plek te geven bij het klimaatbestendig maken van onze gebouwen. Denk aan neststenen voor vogels, verblijfplaatsen voor vleermuizen en groene daken en gevels voor bijen en andere insecten. Het project wordt gefinancierd door Interreg Vlaanderen-Nederland (vanuit de Europese Unie) en loopt van september 2023 tot september 2026.

Natuur in steden en dorpen achteruit

Het is inmiddels een bekend verhaal: de natuur staat onder druk. Van de vogelsoorten die in steden en dorpen leven gaan de aantallen vaker achteruit dan vooruit. Alle reden tot ongerustheid, want vogels gelden als graadmeter voor de kwaliteit van de leefomgeving. Door verstedelijking en de stijgende behoefte aan woningen gaan meer en meer plekken voor natuur verloren. In het licht van de klimaatverandering worden huizen en gebouwen gerenoveerd en steeds beter geïsoleerd en luchtdicht gemaakt. Dit is van groot belang om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan, maar zo verliezen soorten die afhankelijk zijn van onze gebouwen nog meer rust- en slaapplaatsen.

Bouwen met én voor de natuur

Het project Natuur-inbouw heeft als doel om in meer gebouwen mogelijkheden te creëren of te behouden voor diersoorten zoals vogels, vleermuizen en insecten die daar afhankelijk van zijn. Om dit te bereiken wordt onderzoek gedaan naar bestaande faunavriendelijke maatregelen in natuurinclusieve bouwprojecten. Daarnaast worden nieuwe bouwtechnieken en materialen ontwikkeld en geoptimaliseerd om natuur een duurzame plek te geven in gebouwen. Ook is er aandacht voor het opleiden en bijscholen van o.a. projectontwikkelaars, bouwers, architecten en beleidsmedewerkers. Om doelgroepen te inspireren voor natuurinclusief bouwen worden demonstratieprojecten uitgevoerd in Nederland en Vlaanderen, zowel bij nieuwbouw, herinrichting als renovatie. Om ervoor te zorgen dat natuurinclusief bouwen het nieuwe normaal wordt en voor iedereen toegankelijk is, wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van methodieken en tools voor draagvlak en participatie.

Perspectief voor natuur op en rond gebouwen

Het totale budget van Natuur-Inbouw is 5,53 miljoen euro.

Hiervan wordt de helft betaald door de EU via Interreg Vlaanderen-Nederland, de andere helft is afkomstig van partners en co-financierders.

Rol van Blenders

Blenders mag in dit mooie dossier een centrale rol spelen. Het is verantwoordelijk voor het werkpakket rond de concrete demoprojecten. Elf partners in Nederland en Vlaanderen gaan samen in ruim 40 dossiers werken aan gebouwen, die ruimte moeten bieden aan 32 soorten of soortengroepen. Dat alles mag Blenders in goeie banen leiden, ondersteunen, adviseren. Daar zijn we fier op.

Samenwerking tussen regio’s

Door de samenwerking te zoeken over de Vlaams-Nederlandse grens, willen we van elkaar leren en samen versneld tot een nieuwe aanpak komen om natuurinclusief werken tot standaard te krijgen. Aan de Vlaamse zijde gaan we aan het werk in bijna alle provincies, in Nederland in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland.

De deelnemende organisaties uit Vlaanderen zijn: APB Kamp C, Blenders vzw, Embuild Vlaanderen, Hogeschool PXL, Natuurinvest, Natuurpunt Studie, Provincie Limburg, Provincie Oost-Vlaanderen, Provincie Vlaams-Brabant, Provincie West-Vlaanderen, Stad Gent, Vlaamse overheid en WTCB.

De deelnemende organisaties uit Nederland zijn: Gemeente Breda, Gemeente Goes, Gemeente Middelburg, Gemeente Terneuzen, Gemeente Weert, Provincie Zeeland, Technische Universiteit Eindhoven en Vogelbescherming Nederland.

Logo Interreg Vlaanderen Nederland 010923