Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

Nieuws

Voka Charter duurzaam ondernemen Laureaat

Duurzaamheidscertificaat voor WEB-Blenders

Bedrijven die duurzaamheid verankeren in hun bedrijf via een jaaractieplan, gekoppeld aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, worden door Voka - na positieve evaluatie - beloond met een duurzaamheidscertificaat. WEB-Blenders behaalde voor het tweede jaar op rij dit duurzaamheidscertificaat. Duurzaamheid is geen losstaand domein binnen WEB-Blenders, het zit verweven in de strategie en het DNA van onze organisatie. Elke werknemer bij WEB-Blenders draagt dagelijks bij aan de realisatie van één of meerdere SDG’s.

Een korte greep uit onze inspanningen

 • SDG 1: geen armoede
  Duurzame tewerkstelling en impact-initiatieven zijn een hefboom voor armoedebestrijding en dit vormt onze rode draad. We richten ons tot werkzoekenden en werknemers die begeleiding nodig hebben in hun traject naar duurzame tewerkstelling, en we faciliteren vrijwillige buddies die zich wensen te verbinden met mensen in kansarmoede via de Kempense ArmenTekort buddywerking.
  En uiteraard bieden we ook diensten en goederen aan democratische prijzen aan.
 • SDG 2: geen honger
  Met onze horecawerking zetten we in op betaalbare maaltijden met aandacht voor duurzaamheid, verwerken van voedseloverschotten, voedselpakketten voor OCMW-cliënten, ...
 • SDG 4: kwaliteitsonderwijs
  Al onze begeleidingsacties zijn erop gericht dat onze cliënten en werknemers levenslang kunnen leren en zo het maximale uit zichzelf kunnen halen, ongeacht opleidings-, taalniveau en sociaal-culturele achtergrond.
 • SDG 8: waardig werk en economische groei
  We ontplooien betekenisvolle activiteiten op diverse maatschappelijke thema's, en dragen zo bij aan een inclusieve duurzame groei en waardig werk voor iedereen.
 • SDG 10: ongelijkheid verminderen
  Het is onze betrachting om kansen te creëren op betekenisvol en duurzaam werk, met name ook voor diegenen waarvoor de arbeidsmarkt nog een afstand vertoont. Op die manier dragen we bij tot het reduceren van de ongelijkheid in de samenleving.
 • SDG 11: duurzame steden en gemeenschappen
  Via een aantal innovatieprojecten zetten we vooral in op het creëren of versterken van buurten en wijken tot meer veerkrachtige, inclusieve en duurzame leefomgevingen.
 • SDG 12: verantwoorde productie en consumptie
  Als organisatie zetten we sterk in op de circulaire economie, zowel met ons Kringloopcentrum als met de rol die Blenders opneemt als trekker van de Sociaal-Circulaire Hub Kempen+.
 • SDG 13: klimaatactie
  Via onze kringwinkelactiviteiten geven we producten een tweede, derde, vierde, ... leven en wordt de productie van nieuwe spullen vermeden. Ook met onze energiescans helpen we vele gezinnen met het verlagen van het energieverbruik in de woning zodat er minder broeikasgassen worden uitgestoten.
 • SDG 15: leven op het land
  Onze innovatie-inspanningen om de natuurwaarde te versterken in urbane omgevingen (en onze actieve samenwerking met het dochterbedrijf Natuurwerk) dragen actief bij aan het versterken van de biodiversiteit.

Naast onze dagdagelijkse werking, werken we voortdurend aan nieuwe duurzame en circulaire projecten die bijdragen aan de 17 SDG’s. Projecten die Voka in ons actieplan van 2022 zeker naar waarde heeft geschat zijn o.a. ook: ons deelwagensysteem waarbij onze medewerkers voor dienstverplaatsingen gebruik kunnen maken van twee elektrische deelwagens op onze parking, de installatie van laadpalen op onze parking die door klanten en bezoekers kunnen gebruikt worden, de ruime fietsenstalling op de site Kontoer in het centrum van Turnhout, de omschakeling van onze interne poetsdienst naar het gebruik van uitsluitend ecologische poetsproducten, ...

Dat we als organisatie het Voka Charter Duurzaam Ondernemen in ontvangst mogen nemen, is een mooie beloning voor en een bevestiging van datgene waarvoor al onze medewerkers zich dagelijks inzetten. Dit jaar nemen we voor de derde keer deel en komen dan te weten of we ons ook "SDG-Pioneer" mogen noemen.

VCDO Certificaat WEB Blenders Laureaat 2023 nieuw logo Cifal page 0001