Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

Nieuws

20 jaar Digidak

20 jaar Digidak = 2 decennia lang pionierswerk verrichten i.v.m. de digitale kloof

Toen anno 2003 in Turnhout en brede regio voor het eerst een digitale kloof - vele mensen hadden thuis nog geen computer en/of internettoegang - werd gedetecteerd, hebben ze binnen SPK het pilootproject “Digidak” uit de grond gestampt. Ilse Van Gorp, projectmanager bij Blenders vzw (toen SPK), en Martine Coppieters (nu coördinator Avansa Kempen), stonden aan de wieg van dit prachtig initiatief. In die tijd waren er nog niet veel organisaties (Buurtwerk Aalst, Kureghem Net, Link in de Kabel en Digidak) die zich bezighielden met het aanleren van digitale basisvaardigheden aan mensen die uit de boot vielen. Sindsdien verrichten zij dus al pionierswerk op het vlak van digitale inclusie.

Digidak is niet enkel werken aan digitale basisvaardigheden

Een Digidak is een openbare computerruimte, waar mensen die thuis geen toestel of internettoegang hebben of willen leren werken met een computer, gratis gebruik kunnen maken van de toestellen en internet en dit onder begeleiding van een lesgever en/of een begeleider. De eerste lesgevers van Digidak waren mensen die minstens twee jaar werkzoekend waren en dus een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt hadden. Door deze tewerkstelling kregen die mensen een kans om hun eigen sociale vaardigheden, kennis, hun zelfvertrouwen te laten groeien en vonden zo de weg naar de reguliere arbeidsmarkt. Een win-win voor iedereen: de bezoekers van Digidak leren met een digitaal toestel te werken en stap voor stap hun angst voor de digitale wereld te overwinnen, terwijl de lesgevers en vrijwilligers van Digidak hun kennis doorgeven en zo de bezoekers verder helpen.

In 2003 zijn we gestart met drie locaties in Turnhout, terwijl nu, in 2023, er 32 Digidaks zijn, verspreid over verschillende gemeenten en provincies. Onze werking kan ingebed worden van een bibliotheek over buurthuis in woonwijk tot zelfs in nooddorpen.

Anno 2023 stellen we vast dat de digitale kloof nog steeds deel uitmaakt van onze maatschappij en dat we er bij Digidak onze schouders blijven onder zetten om zoveel mogelijk mensen mee te laten participeren aan het digitaal burgerschap.

Meer weten over Digidak en Jong Digidak?

Neem dan snel een kijkje op hun website:

Eerste huidige logo Digidak