Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

Nieuws

Logos Digidak en C smart2

Digidak gegund in aankoopcentrale e-inclusie

E-inclusie is hot! Bij alle beleidsniveaus, of het nu Europees, federaal, Vlaams of gemeentelijk is, e-inclusie staat bij iedereen hoog op de agenda. De digitale omwenteling van de coronajaren is daar natuurlijk een aanstoker in geweest. De komende jaren zetten deze overheden dan ook sterk in op het versterken van e-inclusie door een heleboel verschillende oproepen. ‘Iedereen digitaal’, ‘Digibanken’, ‘Gemeenten zonder gemeentehuis’ en ‘E-inclusion for Belgium’ zijn een aantal van deze oproepen die op dit moment aan het starten of in voorbereiding zijn.

Om op deze vragen en noden te kunnen antwoorden heeft Cipal, een intergemeentelijk samenwerkingsverband van 265 steden, gemeenten en OCMW’s, een aankoopcentrale e-inclusie opgezet waar iedereen e-inclusiediensten kan aankopen zonder een eigen openbare aanbesteding te moeten doen.

Digidak schreef in op een aantal van deze percelen en is gegund om deze diensten te kunnen aanbieden. Vanaf nu kan elke organisatie beroep doen op Digidak voor:

  • Advies en externe consultancy bij de opmaak en ontwikkeling van een lokaal e-inclusie-(meerjaren)beleidsplan
  • Advies, externe expertise en consultancy (in regie) rond innovatieve e-inclusie-acties
  • Externe expertise in en het faciliteren van het uitwerken van het voortraject in het kader van de oproep ‘Digibanken’
  • Opzetten van een lokaal netwerk aan OCR’s (Openbare ComputerRuimte) en overdragen aan het lokaal bestuur
  • Opzetten en uitbaten van een lokaal netwerk aan OCR’s (Openbare ComputerRuimte) in opdracht van het lokaal bestuur met inbegrip van ondersteunings- en vormingsaanbod in digitale vaardigheden, mediawijsheid en digitale zelfredzaamheid (cfr. perceel 8)
  • Advies en externe consultancy (in regie) ter begeleiding van lokale besturen bij het opzetten en exploiteren van een lokaal netwerk aan OCR’s (Openbare ComputerRuimte)
  • Vormingstrajecten voor en toegang tot opleidingsmateriaal voor lokale medewerkers en vrijwilligers

Wil je meer info?

Alle informatie is terug te vinden via https://www.c-smart.be/aankoopcentrale/raamcontract-lokale-e-inclusie/

of neem contact op via info@digidak.be.