Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

Nieuws

Afb Inspiratienota Lokale Besturen Doodle Digidak22

De digidak-inspiratienota lokale besturen staat online!

De wereld wordt in snel tempo meer en meer digitaal. Iedereen komt voor de uitdaging te staan daar op een gepaste manier mee om te gaan. Dit is zo voor individuen, maar zeker ook voor organisaties en lokale besturen.

Langs de ene kant is er een stevige push om als bestuur zo snel mogelijk te digitaliseren.

Anderzijds mogen we niet uit het oog verliezen dat digitalisering zorgt voor versterking van bestaande ongelijkheden en nieuwe ongelijkheden in het leven roept.

Hoe verhoudt dit zich tot de sociale cohesie in steden en gemeenten?

Wat kan een lokaal bestuur doen om ervoor te zorgen dat er geen burgers buiten de boot vallen?

Hoe kan Blenders de digitale zelfredzaamheid versterken en ondersteunen?

Artemis beantwoordt graag al je vragen

Kijk hieronder voor de uitgebreide inspiratienota en een licht verteerbare samenvatting

Logos Digidak Unigo2