Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

Nieuws

CQ1

Culturele quotiënt in het volwassenenonderwijs - CQ+

Binnen project CQ+, een initiatief dat Blenders trekt in een consortium met maar liefst 7 internationale partners, exploreren we hoe we culturele quotiënt als basisvaardigheid kunnen binnenloodsen in het volwassenenonderwijs.

Het begrip ‘culturele quotiënt’ maakt samenwerken en bij uitbreiding samen-leven (bijna) meetbaar op een bepaalde manier. Meetbaar? Door vaardigheden en attitudes te onderscheiden die samenwerken en samenleven in diversiteit mogelijk en verrijkend maken, geeft deze benadering ons handvaten om onszelf te versterken op 4 vlakken*.

motivatie

je niveau van interesse, doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen tijdens multiculturele interacties

cognitie

je begrip van culturele gelijkenissen en verschillen

metacognitie

je reflectie over datgene wat je (niet) kent over de eigen en andere culturen en de manier waarop je dit al dan niet kan omzetten in acties

gedrag (vaardigheden)

de vaardigheid om je flexibel op te stellen en je gedrag aan te passen al naargelang de (werk)context waarin je je begeeft


*bron: Digital, Diverse & Divided. How to talk to Racists, Compete with Robots, and Overcome Polarization. (2022), D. Livermore.

Face to face learning

We exploreren via face to face learning (denk aan de klassieke klassikale setting) én self-directed learning (denk aan: een quiz, een WebQuest, een video, ...). We ontwikkelen innovatief lesmateriaal op basis van een nodenbevraging bij adult teachers. Dit lesmateriaal wordt eerst uitvoerig getest op bruikbaarheid, duidelijkheid, toegankelijkheid, effectiviteit. Zo’n eerste testing vond plaats in februari, door een kritisch panel van adult students uit Griekenland, Kroatië, België, Spanje, Italië en Ierland.

What’s up next?

De feedback van de eerste testing omzetten in verbetering van het lesmateriaal en het opzetten van een train-the-trainer aanbod voor adult teachers. Materiaal vind je binnenkort op https://cqplus.eu/

Ook interessant

We werken simultaan aan een train-the-trainer concept waardoor jij als adult teacher ook écht aan de slag kan met het ontwikkelde materiaal. Ook dit gaan we laten uittesten door echte adult teachers vooraleer het los te laten op het grote publiek. Doe ons een seintje als jij als leerkracht in het volwassenenonderwijs de train-the-trainer mee wilt uittesten in juni!

Neem contact op met Artemis als jij hier graag aan meewerkt
Logos Beneficaires Erasmus LEFT EN