Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

DIENSTVERLENING

GBO Recht op grondrechten3

Geïntegreerd Breed Onthaal

BLENDERS ondersteunt lokale besturen bij het opstarten en vorm geven van dit nieuwe samenwerkingsmodel
Vanuit Vlaanderen, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin wordt sinds 2016 een nieuw concept van samenwerking “Geïntegreerd Breed Onthaal” gelanceerd en getest. Na een piloot- en overgangsfase zijn vanaf 2020 subsidiemiddelen voor zes jaar toegekend aan een 28-tal samenwerkingsverbanden in Vlaanderen.

Het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) is een samenwerkingsverband tussen minimaal het OCMW, het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) en de Diensten Maatschappelijk Werk van de Ziekenfondsen (DMW). Daarnaast is er ook afstemming met lokale basis- of faciliterende actoren, zoals Samenlevingsopbouw, armoedeverenigingen, huisartsen, thuiszorgdiensten én met het meer gespecialiseerde begeleidingsaanbod.

Deze samenwerking is gericht op twee belangrijke doelstellingen:

  1. Het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening
  2. Het tegengaan van onderbescherming

Hoewel dit voor alle inwoners van een grondgebied geldt, is er extra aandacht voor de meest kwetsbare doelgroepen die te weinig of geen gebruik maken van de sociale hulp- en dienstverlening. GBO wil daarom meer en betere garanties inbouwen dat alle sociale grondrechten worden aangewend en toegekend.

Blenders coördineert en begeleidt vanuit een neutrale positie een samenwerkingsverband GBO. Sinds najaar 2019 vervullen we die opdracht voor het GBO Noorderkempen, het samenwerkingsverband van de lokale besturen van Arendonk, Baarle-Hertog, Hoogstraten, Merksplas, Ravels en Rijkevorsel (ILV Noorderkempen Werkt) en van het CAW De Kempen en de Diensten Maatschappelijk Werk van de vijf ziekenfondsen.

Vanaf najaar 2020 startten we ook het samenwerkingsverband GBO Waasland noordoost op. Dit samenwerkingsverband wordt gevormd door de lokale besturen van Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Stekene en Zwijndrecht, het CAW Oost-Vlaanderen en de DMW van de Ziekenfondsen Oost-Vlaanderen.

Logos Geïntegreerd Breed Onthaal1

Contactpersoon