Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

DIENSTVERLENING

Foto Bos Ecologische Expertise

Ecologische expertise

Blenders zet al jaren in op natuur en landschap. We beschikken dan ook over heel veel ecologische ervaring, van beleid over planning naar studie en concreet beheer, zowel in natuurgebieden als erbuiten. Dat combineren we met veel ervaring rond projectontwikkeling en de uitvoering ervan. Ook vorming komt in aanmerking.

Een paar voorbeelden maken veel duidelijk:

  • Voor de gemeente Beerse denken we na over hoe de natuur van de natuurgebieden zich kan uitstrekken tot in de dorpskern, langs private tuinen en openbaar groen.
  • Voor VITO en SCK werken we aan het natuurgericht beheer van honderden hectare gronden van deze twee bedrijven. We doen dat in samenwerking met het jonge bedrijf Biotoop.
  • Voor de gemeente Rijkevorsel en IOK hebben we gewerkt aan een vegetatiekundige analyse, die de basis moet vormen voor de groeninvulling van een nieuw bouwproject.
  • Voor de stad Turnhout werken we aan het natuurlijker maken van de hoofdbegraafplaats, waarin burgerparticipatie een belangrijke rol zal spelen.
  • Voor enkele groenbedrijven hebben we vorming gegeven rond hoe ecologie de basis achter hun dagelijks werk is en kan zijn.
  • Voor een bedrijf in de Antwerpse haven hebben we gewerkt op vegetatie-ontwikkeling die het brandgevaar op het terrein moet verkleinen en dit met heel mooie natuurdoelen als toetje.
  • ...

Blenders wil vooral inzetten op innovatieve projecten.

Heb je echter nood aan onze expertise?
Dan helpen we je graag verder!

Contactpersoon