Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

Foto Digidak Versterkt Jouw Buurt

Digidak versterkt jouw buurt

Digidak zet sinds 2003 in op het verkleinen van de digitale kloof en het samenbrengen van mensen. Zo zijn we uitgegroeid tot een organisatie met 37 locaties en 200 gedreven vrijwilligers. Onze impactdomeinen bestaan uit leerdrempels, ondersteuningsnetwerken, (digitale) attitude en ontmoeting.

Blenders contactpersoon

Artemis Kubala

Over digidak

Onze werking strekt zich uit over gemeenten in de provincies Antwerpen, Limburg en Oost-Vlaanderen, en we vinden het delen en verduurzamen van inzichten en methodieken zeer belangrijk.

Onze aanpak stelt mensen centraal: vrijwilligers versterken elkaar, versterken de cursisten en bezoekers en vice versa. Dit gebeurt in kleine groepen, lokaal ingebed bij partnerorganisaties (bibliotheken, buurthuizen, lokale dienstencentra ...).

We hebben een groot aanbod aan thema’s waarrond initiaties worden verzorgd door enthousiaste vrijwilligers in de eigen buurt. Ook organiseren we vrije inloopmomenten waar iedereen welkom is met zijn of haar (digitale) vragen.

De warme dynamiek tussen vrijwilligers, de betrokken gemeenten en het mede-eigenaarschap van cursisten en begeleiders zorgt voor een steeds groeiende leeromgeving waar eenieder vanuit goesting en oprechte motivatie bijdraagt en versterkt.

Wij nemen de coördinatie, overleg, planning, opvolging, communicatie, documentatie en de omkadering van vrijwilligers op ons.

Logo Digidak Langwerpig

Benieuwd?

Neem gerust een kijkje op de digidak-website en neem contact op zodat we elkaar kunnen versterken.
Klik hier