Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

Sustatool traject 2019-2020

""

Intro

Beste Sustatool ondernemer,

Blenders is Sustatool ambassadeur. Vanuit deze rol willen we jou en jouw organisatie zoveel mogelijk praktische handvaten aanbieden om de Sustatool methodiek succesvol aan te wenden als kader waarin al jouw duurzaamheidsinitiatieven gebundeld, geïntegreerd en geïmplementeerd kunnen worden.

Op deze pagina vind je dan ook de kalender met alle komende meetups, een bundeling van alle officiële downloads & bijkomende hulpmiddelen, enkele tips & tricks, alsook de takeaways uit de workshop sessies.

Succes Sustatoolers!
Grts, Herwin

Graag tot jullie beschikking; indien bijkomende vragen > contacteer me!

Kalender komende meetups

 • Donderdag 30 april: Onderwerp: Prioritering | Facilitatie: Hans Verboven | Locatie: online!
 • Donderdag 11 juni: meetup - save the date, info volgt
 • Donderdag 10 september: meetup - save the date, info volgt

Timeslots Online One-on-one

Donderdag 30 april:

 • 13u00 t.e.m. 13u30: Natuurpunt Westerlo
 • 13u30 t.e.m. 14u00: Marconsult
 • 14u00 t.e.m. 14u30: vrij
 • 14u30 t.e.m. 15u00: Aroma Communicatie
 • 15u00 t.e.m. 15u30: i.Revitalise
 • 15u30 t.e.m. 16u00: vrij
 • 16u00 t.e.m. 16u30: Gebroeders Geens
 • 16u30 t.e.m. 17u00: Fruitwalls.com

Donderdag 7 mei:

 • 13u30 t.e.m. 14u00: vrij
 • 14u00 t.e.m. 14u30: vrij
 • 14u30 t.e.m. 15u00: This Way Up
 • 15u00 t.e.m. 15u30: vrij
 • 15u30 t.e.m. 16u00: vrij
 • 16u00 t.e.m. 16u30: vrij
 • 16u30 t.e.m. 17u00: vrij

Downloads MVO Vlaanderen

01
Handleiding bij de Sustatool + pdf versies workshops 1 tem 6 + videolinks 'starten met de Sustatool'
Link
02
Horizontaal label 'Sustatool ondernemer' voor eigen gebruik
Link
03
Verticaal label 'Sustatool ondernemer' voor eigen gebruik
Link

Takeaways

Het Sustatool platform:

- Registreren kan via https://www.mvovlaanderen.be/r...
Tip: maak de inloggegevens geschikt om over de gehele organisatie heen te gebruiken!

- Eens geregistreerd, kan je rechtstreeks inloggen via de homepagina van de Sustatool: https://www.mvovlaanderen.be/s... of via https://www.mvovlaanderen.be/user en navigeer via 'Aan de slag' naar 'Sustatool'
De navigatie is helaas niet zo intuïtief en vraagt wat gewenning weten we uit ervaring.

- Eens ingelogd, maak je gebruik van de navigatiebalk volgens de fases die we doorlopen. Hiervoor verwijs ik naar de handleiding, de workshops en de tekst hieronder.

FASE 1: ANALYSEREN

 • Verzamel nuttige info over zowel de eigen organisatie, de ruimere sector en zelfs over maatschappelijke trends. Resultaat: een uitgebreide duurzaamheidsscreening met de sterke én verbeterpunten van jouw organisatie.
 • Navigeer in het Sustatool platform naar 'Analyseer'
  • Doe de Sustatool scan: 280 vragen verdeeld over 15 thema's die je niet per se allemaal dient te doorlopen. Laat je niet afschrikken, want je bent er snel doorheen. In eerste instantie is een selectie van de meest relevante vragen voldoende. Ook kan je je antwoorden achteraf steeds nog aanpassen.
  • Scan rapport
 • De MVO scan kan je bijkomend inspireren
 • Maak eens een SWOT analyse als strategische oefening. Hou hierbij duurzaamheid steeds in gedachten.
  • Deze oefening is bijzonder interessant omdat ze strategische doelen koppelt aan jouw duurzaamheidsbeleid. (Deze SWOT analyse maken we ook als oefening tijdens workshop 3)

FASE 2: ADVISEREN

 • Formuleer een duurzaamheidsvisie of stem de bestaande visie af op de organisatiestrategie.
  • WS 1 - Richting geven:
   • We definiëren de term duurzaamheid
   • Wat associëren we met duurzaamheid?
   • We geven alvast een voorzet voor het opstellen van een duurzaamheidsvisietekst
  • WS 2 - Stakeholders:
   • We brengen de interne en externe stakeholders van de organisatie in kaart
   • Hoe betrekken we de stakeholders op een strategische manier?
   • Een matrix helpt ons bij het prioriteren van stakeholderbetrokkenheid
   • Inspiratielink: Stakeholderstudie Etion

FASE 3: ACTIVEREN

 • Stel de prioritaire duurzaamheidsthema's vast. Kies concrete acties en koppel hier meetbare indicatoren aan.
  • WS 3 - Duurzaamheidsthema's en -acties
   • Het maken van een SWOT analyse helpt ons om op een strategische manier enkele duurzaamheidsthema's te selecteren. Het resultaat van deze oefening kan je naast het resultaat van de Sustatool scan houden.
   • Via break-outs in kleinere groepen inspireren we elkaar over een drietal thema's.
  • Volgende zaken kwamen hierbij naar boven:
   • Overkoepelend:
    • Optimaliseren van processen / Het belang van mondelinge communicatie / Het houden van teambriefings / Efficiënte tools om de e-mail overload tegen te gaan
    • Laat duurzaamheidsacties weg van ‘moeten’ en richting ‘willen’ verschuiven. Maak gebruik van intrinsieke motivatie en toon het voorbeeld (Lead by example)
    • Relatie met natuur herintegreren: meer buiten werken, buiten klassen etc.
   • AANBOD & VISIE / MISSIE
    • De klant is niet 100% koning. Durven ‘Nee’ zeggen tegen klanten als ze vragen hebben die niet passen in de waarde, visie en missie van de onderneming. Durven kiezen om een duurzame onderneming te zijn en dit ook uitstralen naar klanten toe. Durf je als bedrijf in vraag te stellen ‘Waarom doen we de dingen zoals we ze doen?’ en een klik durven maken om vanuit een ander perspectief te gaan denken.
   • AANBOD
    • Andere businessmodellen in het leven roepen. Leasing van machines gaan aanbieden. Na 3 jaar komen graafmachines automatisch terug, worden ze uit elkaar gehaald en worden verouderde elementen gerecycleerd / gerepareerd / vervangen. Dit via een abonnementsformule op de markt zetten waar onderhoud is inbegrepen (à la Swap fiets).
   • COMMUNICATIE
    • Start vanuit de interne communicatie en stel deze eerst op punt
    • Iedereen zich van betekenis laten voelen
    • Doelstellingen communiceren
    • ‘Nice to knows’ en ‘kneed to knows’ uitsturen
    • Chocotoff of Friscomomentjes om kleine en grote successen te vieren
    • Ga vervolgens over naar de externe communicatie.
   • COMMUNICATIE
    • Communiceer meer over duurzaamheidsinitiatieven welke genomen worden
    • Pas communicatie aan aan de ontvanger. Heb oog voor de multiculturele samenleving en de belangen en behoeften van andere culturen waarmee je als organisatie in contact komt
    • Hoe bereik je mensen? Start met ‘wie wil ik bereiken, wie zijn ze? En gooi niet iedereen op één hoop.’ Duurzaamheid kan verbindend zijn voor deze smeltkroes aan culturen.
    • Waard om op te zoeken: kruispuntdenken!

  • WS 4 - Bepalen van indicatoren > deze workshop gaat door op 10/03 te Absolem

  • WS 5 - Prioritering > deze workshop gaat door op 23/04

--- Hier eindigt het begeleidingstraject. Jullie hebben op dit punt voldoende achtergrond om jullie duurzaamheidsprojecten te implementeren. Toch nog een vraag? Steeds welkom! Veel succes! ---

FASE 4: IMPLEMENTEREN

 • Werk de gekozen acties projectmatig uit met uitvoering via werkgroepen.

FASE 5: CONTROLEREN

 • Ga na of de concrete acties worden uitgevoerd en in hoeverre deze resultaten bijdragen aan de duurzaamheidsvisie en -doelstellingen. Je kan deze aan jouw stakeholders communiceren via een duurzaamheidsverslag.